Skoči na glavno vsebino

How to survive in nature?

         

How to survive in nature? – Erasmus+ projekt (2019-2022)

III. osnovna šola Celje se je v letošnjem šolskem letu uspešno prijavila na mednarodni projekt, ki ga sofinancira Evropska skupnost v sodelovanju s slovenskim nacionalnim uradom CMEPIUS. Novega projekta smo zelo veseli, saj smo v mednarodno sodelovanje vključeni še vse od leta 2005, ko smo se pridružili našemu prvemu projektu sploh.

Veseli in ponosni smo na pot, ki smo jo od takrat prehodili, saj smo se v tem času veliko naučili, pridobili dragocene izkušnje, spoznali nove prijatelje, ogromno doživeli in se tudi povezali na način, kot se lahko le v okviru mednarodnega sodelovanja. Izkušnja drugačnih nalog in odnosov med delavci šole in učenci, starši in šolo ter nenazadnje sodelujočimi šolami in našo so na hodnike naše šole privabile nov, svež veter, ki naj – če bo to le možno – pihlja še dolgo.

Tokratni projekt z naslovom How to survive in nature se posveča vprašanju stika z naravo in pomembnosti le-tega pri našem vsakdanjem življenju, odraščanju in učenju. Narava je vedno bila najboljša in najradodarnejša učiteljica vsakega posameznika, saj nas s pomočjo svoje lepote, čarobnosti, zapletenosti, medsebojne povezanosti, soodvisnosti in bogatosti vsakodnevno uči. Moderna družba se vse bolj odmika od narave in podcenjuje njeno moč in vpliv na naša življenja, zato je naš namen, da ji vrnemo mesto v učnem procesu na način, ki bo otroke spodbujal k raziskovanju, razmišljanju, gibanju in preživljanju tako šolskega kot prostega časa zunaj omejitev štirih sten.

Kot mestna šola, ki smo v samem centru mesta Celje, moramo biti še toliko bolj veseli te priložnosti, saj bomo s partnerji iz Litve, Turčije, Portugalske in Romunije skupaj iskali odgovore na vsem skupna vprašanja, kako naravo in vse, kar nam ponuja, vključiti v naš učni proces.

Na to novo pot se odpravljamo dobro opremljeni, pogumni in polni samozavesti. Pridruži se nam tudi ti in naj nas vodi naš skupni duh k iskanju novih idej in rešitev za boljšo šolo in posledično boljši jutri. Združeni pod našim skupnim logotipom in oboroženi s kopico znanja se veselimo novih mednarodnih doživetij in dogodivščin.

Oglejte si sledeči povezavi:

Home

https://twinspace.etwinning.net/102420/home

Izjava v slovenskem jeziku
“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Izjava v angleškem jeziku
The European Commission’ssupport for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Dostopnost