DNEVI DEJAVNOSTI

KULTURNI DNEVI

 

I. TRIADA

Koordinatorka: Simona Zupančič

1. – 3. r.

Čas

Nosilec

Elmerjev dan

23. september 2021

Simona Zupančič

Gledališka predstava

december 2021

Simona Zupančič

Ob kulturnem dnevu: Kulturne ustanove (sodelovanje z GŠ)

7. februar 2022

Simona Zupančič

Filmska vzgoja in delavnice

21. junij 2022

Julija Kramer

 

II. TRIADA

Koordinatorki: Lavra Kuserbanj, Kristina Radoš Janežič

4., 5. r.

Čas

Nosilec

Proslava ob kulturnem prazniku

7. februar 2022

N. Robnik, N. Dečman

Filmska vzgoja

21. junij 2022

Lavra Kuserbanj

Proslava ob dnevu državnosti

23. junij 2022

Andreja Cvelfer

 

6. r.

Čas

Nosilec

Evropski dan jezikov

24. september 2021

tim anglistov

Prešernov dan

7. februar 2022

Š. Lipuš, K. Radoš Janežič

Filmska vzgoja

21. junij 2022

A. Lah Šuster, R. Daugul

 

III. TRIADA

Koordinatorka: Kristina Radoš Janežič

7. – 9. r.

Čas

Nosilec

Mati narava (CD)

24. september 2021

Špela Lipuš

Prešernov dan

7. februar 2022

Š. Lipuš, K. Radoš Janežič

Filmska vzgoja

21. junij 2022

A. Lah Šuster, R. Daugul

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

 

I. TRIADA

Koordinatorka: Simona Zupančič

Razred

Vsebina

Čas

Nosilec in sodelujoči

 

1. r.

Na kmetiji je lepo…

april 2022

S. Urbanija, tim 1. r.

1. r.

Spoznavam svet čutil

april 2022

H. Brezovnik, tim 1. r.

1. r.

Arboretum

junij 2022

P. Odlazek, tim 1. r.

 

 

 

 

2. r.

Potujemo

november 2021

A. Šmid, J. Kramer

2. r.

Sejemo, sadimo

maj 2022

J. Kramer, A. Šmid

2. r.

Vače

junij 2022

A. Šmid, J. Kramer

 

 

 

 

3. r.

V Ljubljano

maj 2022

D. Bastl, S. Zupančič

3. r.

Na gradu

maj 2022

D. Bastl, S. Zupančič

3. r.

Astro tabor

junij 2022

S. Zupančič, D. Bastl

 

II. TRIADA

Koordinatorja: Lavra Kuserbanj, Melita Kosaber

Razred

Vsebina

Čas

Nosilec in sodelujoči

4. r.

Drevesa in drevesne vrste

oktober 2021

N. Robnik, E. Kuhar, L. Kuserbanj

4. r.

Čudežni magnetki

december 2021

L. Kuserbanj, E. Kuhar, N. Robnik

4. r.

Izdelajmo električni svetilnik

marec 2022

E. Kuhar, N. Robnik, L. Kuserbanj

 

 

 

 

5. r.

Voda – naše bogastvo

September 2021

A. Cvelfer, N. Dečman

5. r.

Skrbimo za svoje zdravje

november 2021

A. Cvelfer, N. Dečman

5. r.

Zakaj piha veter?

marec 2022

N. Dečman, A. Cvelfer

 

 

 

 

6. r.

Od zrna do kruha

28. september 2021

M. Kosaber, spremljevalci

6. r.

Spoznajmo rastline

20. oktober 2021

M. Kosaber, spremljevalci

6. r.

Zeliščna delavnica

30. maj 2022

M. Kosaber, spremljevalci

 

III. TRIADA

Koordinator: Melita Kosaber

Razred

Vsebina

Čas

Nosilec in sodelujoči

7. r.

Jama Pekel, Rimska nekropola, gozdna pot

22. september 2021

T. Golob, Š. Ude, spremljevalci

7. r.

Tehnopark (Snovi in valovanje)

9. junij 2021

Š. Ude, spremljevalci

7. r.

Organizmi celinskih voda

24. april 2022

Š. Ude, M. Kosaber, H. Škarlin

 

 

 

 

8. r.

Spolnost

22. oktober 2021

M. Kosaber, Š. Ude, H. Škarlin

8. r.

Gibala

13. april 2022

M. Kosaber, Š. Ude, M. Špan

8. r.

Prva pomoč

9. marec 2022

M. Kosaber, Š. Ude

 

 

 

 

9. r.

Mikrobiologija

22. december 2021

Š. Ude, spremljevalci

9. r.

Evolucija

29. marec 2022

Š. Ude, T. Golob, spremljevalci

9. r.

Biodiverziteta

29. september 2021

Š. Ude, M. Kosaber, spremljevalci

TEHNIŠKI DNEVI

 

I. TRIADA

Koordinatorka: Simona Zupančič

Razred

Vsebina

Čas

Nosilec in sodelujoči

1. r.

Izdelajmo igre in eko igrače

september 2021

P. Odlazek, tim 1. r.

1. r.

Pod prazničinim drevescem

november 2021

B. Jeraj, tim 1. r.

1. r.

Evropska vas

15. marec 2022

H. Brezovnik, tim 1. r.

 

 

 

 

2. r.

Promet

november 2021

J. Kramer, A. Šmid

2. r.

Kamen, papir, škarje

februar 2022

A. Šmid, J. Kramer

2. r.

Evropska vas

15. marec 2022

J. Kramer, A. Šmid

 

 

 

 

3. r.

Tovarna igrač

december 2021

S. Zupančič, D. Bastl

3. r.

Evropska vas

15. marec 2022

D. Bastl, S. Zupančič,

3. r.

Po zraku s padalom

april 2022

S. Zupančič, D. Bastl

 

II. TRIADA

Koordinatorki: Lavra Kuserbanj, Katarina Kurnik

Razred

Vsebina

Čas

Nosilec in sodelujoči

4. r.

Muzej J. Pelikana, ogled kulturnih ustanov, kipov

september 2021

E. Kuhar, N. Robnik, L. Kuserbanj

4. r.

Pod smrečico

9. november 2021

E. Kuhar, N. Robnik, L. Kuserbanj

4. r.

Izdelajmo vodno kolo

februar 2022

L. Kuserbanj, N. Robnik, E. Kuhar

4. r.

Evropska vas

15. marec 2022

N. Robnik E. Kuhar, L. Kuserbanj

 

 

 

 

5. r.

Pod smrečico

9. november 2021

N. Dečman, A. Cvelfer

5. r.

Toplota, kako jo zadržati?

februar 2022

A. Cvelfer, N. Dečman

5. r.

V času naših babic

april 2022

N. Dečman, A. Cvelfer

5. r.

Celje v preteklosti

maj 2022

A. Cvelfer, N. Dečman

 

 

 

 

6. r.

Papir

20. september 2021

K. Kurnik, razredniki

6. r.

Pod smrečico

9. november 2021

K. Kurnik, vsi učitelji

6. r.

Evropska vas

15. marec 2022

K. Kurnik, vsi učitelji

6. r.

Ekodan

22. april 2022

K. Kurnik, učitelji PS

 

III. TRIADA

Koordinator: Katarina Kurnik

Raz

red

VSEBINA

Čas

Nosilec in sodelujoči

7. r.

Kam z odpadki

18. oktober 2021

K. Kurnik, razredniki

7. r.

Pod smrečico

9. november 2021

K. Kurnik, vsi učitelji

7. r.

Evropska vas

15. marec 2022

K. Kurnik, vsi učitelji

7. r.

Ekodan

22. april 2022

K. Kurnik, učitelji PS

 

 

 

 

8. r.

Pod smrečico

9. november 2021

K. Kurnik, vsi učitelji

8. r.

Evropska vas

15. marec 2022

K. Kurnik, vsi učitelji

8. r.

Šole

12. april 2022

K. Kurnik, razredniki

8. r.

Ekodan

22. april 2022

K. Kurnik, učitelji PS

 

 

 

 

9. r.

Poklici

21. oktober 2021

K. Kurnik, razredniki

9. r.

Pod smrečico

9. november 2021

K. Kurnik, vsi učitelji

9. r.

Evropska vas

15. marec 2022

K. Kurnik, vsi učitelji

9. r.

Ekodan

22. april 2022

K. Kurnik, učitelji PS

 

ŠPORTNI DNEVI

 

  1. – 3. razred

Koordonator: Julija Kramer

Vsebina

Datum

Rezervni datum

Nosilec

PLANINSKI POHOD

 

20. – 24. september 2021

 

 

Julija Kramer

ORIENTACIJA

18. – 22. oktober 2021

 

 

Anita Šmid

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

januar 2022

 

Bernarda Jeraj

ATLETIKA

21. april 2022

 

5. maj 2022

 

Helena Brezovnik

ŠPORTNE IGRE

junij 2022

 

 

Darja Bastl

 

  1. – 5. razred

Koordinator: Andreja Cvelfer

Vsebina

Datum

Rezervni datum

Nosilec

PLANINSKI POHOD

 

20. – 24. september 2021

 

 

Andreja Cvelfer

 

ORIENTACIJA

18. – 22. oktober 2021

 

 

Andreja Cvelfer

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

25. januar 2022 –  1. februar 2022

 

Andreja Cvelfer

 

ATLETIKA

21. april 2022

 

5. maj 2022

 

Andreja Cvelfer

 

ŠPORTNE IGRE

20. – 23. junij 2022

 

 

Andreja Cvelfer

 

 

  1. – 9. razred

Koordinator: Anton Golnar

Vsebina

Datum

Rezervni datum

Nosilec

PLANINSKI POHOD

 

22. september 2021 – 9. r.

23. september 2021 – 8. r.

27. september 2021 – 6. r.

28. september 2021 – 7. r.

 

Anton Golnar,

Lucija V. Jančič

 

ORIENTACIJA

18. oktober 2021 – 6. r.

19. oktober 2021 – 7. r.

20. oktober 2021 – 9. r.

21. oktober 2021 – 8. r.

 

Anton Golnar,

Natalija Anderluh

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

25. januar 2022

 

1. februar 2022

Lucija V. Jančič

ATLETIKA

21. april 2022

 

5. maj 2022

 

Natalija Anderluh

 

ŠPORTNE IGRE

10. junij 2022 – 9. r.

20. junij 2022 – 6.-8. r.

 

Anton Golnar,

Natalija Anderluh, Lucija V. Jančič