Skoči na glavno vsebino

DNEVI DEJAVNOSTI

KULTURNI DNEVI

I. TRIADA

Koordinatorka: Simona Zupančič

1. – 3. r. Čas Nosilec
Elmerjev dan 4. oktober 2022 Sanja M. Cvahte
Gledališka predstava december 2022 Simona Zupančič
Zapleši z menoj marec 2023 Simona Zupančič
Filmska vzgoja in delavnice junij 2023 Julija Kramer

II. TRIADA

Koordinatorki: Andreja Cvelfer, Metka Vajdič

4., 5. r. Čas Nosilec
Zapleši z menoj November 2022 B. Jeraj, A. Cvelfer
Prešerno kulturni 7. februar 2023 S. Urbanija, Š. Kresnik
Naša domovina Slovenija – prireditev  ob dnevu državnosti 23. junij 2023 B. Jeraj, N. Dečman
6. r. Čas Nosilec
Evropski dan jezikov 26. september 2022 Tim + knjižnica
Pokrajinski muzej in Alma Karlin 25. november 2022 M. Jerič, U. Sotler
Filmska vzgoja 21. junij 2023 A. Lah Šuster, R. Daugul

III. TRIADA

Koordinatorka: Metka Vajdič

7. – 9. r. Čas Nosilec
Evropski dan jezikov 26. september 2022 Tim + knjižnica
Mati narava (CD) 25. november 2022 Špela Lipuš
Priprava na valeto (9. r.) 5. junij 2023 M. Koseber, M. špan
Filmska vzgoja (7., 8. r.) 21. junij 2023 A. Lah Šuster, R. Daugul

NARAVOSLOVNI DNEVI

I. TRIADA

Koordinatorka: Simona Zupančič

Raz-

red

Vsebina

Čas

Nosilec

 

1. r.

Na kmetiji je lepo…

september 2022

Sara Mernik

1. r.

Spoznavam svet čutil

april 2023

Helena Brezovnik

1. r.

Arboretum

junij 2023

Petra Odlazek

2. r.

Jemo, pijemo, dihamo

december 2022

Darja Bastl

2. r.

Travnik

maj 2023

Simona Zupančič

2. r.

Vače

junij 2023

Darja Bastl

3. r.

Gozdni bonton

oktober 2022

Julija Kramer

3. r.

Na gradu

maj 2023

Anita Šmid

3. r.

Astro tabor

junij 2023

Julija Kramer

 

II. TRIADA

Koordinatorja: Andreja Cvelfer, Špela Ude

Raz-

red

Vsebina

Čas

Nosilec

4. r.

Spoznavamo človeško telo

december 2022

Sara Urbanija

4. r.

Svetilnik

marec 2023

Bernarda Jeraj

4. r.

Ohranjanje dreves in drevesnih vrst

junij 2023

Bernarda Jeraj

5. r.

Voda – naše največje bogastvo

september 2022

Andreja Cvelfer

5. r.

Zdrav duh v zdravem telesu

november 2022

Nevenka Dečman

5. r.

Zakaj piha veter?

marec 2023

Špela Kresnik

6. r.

Snovi in energija

10. november 2022

Špela Ude

6. r.

Hrana, okusi in vonji

14. marec 2023

Špela Ude

6. r.

Spoznajmo rastline

26. maj 2023

Špela Ude

III. TRIADA

Koordinator: Špela Ude

Raz-

red

Vsebina

Čas

Nosilec

7. r.

Spoznajmo Celje

21. oktober 2022

Melita Kosaber

7. r.

Jama Pekel, Rimska nekropola, gozdna pot

20. april 2023

Melita Kosaber

7. r.

Celinske vode

8. maj 2023

Melita Kosaber

8. r.

Spolnost

24. oktober 2022

Špela Ude

8. r.

Prva pomoč

1. marec 2023

Špela Ude

8. r.

Čutila

11. april 2023

Špela Ude

9. r.

Mikrobiologija

13. december 2022

Melita Kosaber

9. r.

Evolucija

22. marec 2023

Melita Kosaber

9. r.

Sistematika

1. junij 2023

Melita Kosaber

TEHNIŠKI DNEVI

I. TRIADA

Koordinatorka: Simona Zupančič

Raz-

red

Vsebina

Čas

Nosilec

1. r.

Izdelajmo igre in eko igrače

oktober 2022

Petra Odlazek

1. r.

Pod prazničinim drevescem

november 2022

Lavra Kuserbanj

1. r.

Evropska vas

15. marec 2023

Helena Brezovnik

2. r.

Kamen, papir, škarje

november 2022

Simona Zupančič

2. r.

Promet

marec 2023

Darja Bastl

2. r.

Evropska vas

15. marec 2023

Simona Zupančič

3. r.

Tovarna igrač

december 2022

Julija Kramer

3. r.

Evropska vas

15. marec 2023

Julija Kramer

3. r.

Po zraku s padalom

april 2023

Anita Šmid

II. TRIADA

Koordinatorki: Andreja Cvelfer, Katarina Kurnik

Raz-

red

Vsebina

Čas

Nosilec

4. r.

Podobe mojstra Pelikana

september 2022

Bernarda Jeraj

4. r.

Izdelki za bazar

11. november 2022

Sara Urbanija

4. r.

Izdelajmo vodno kolo

februar 2023

Bernarda Jeraj

4. r.

Evropska vas

15. marec 2023

Sara Urbanija

5. r.

Izdelki za bazar

11. november 2022

Andreja Cvelfer

5. r.

Toplota, kako jo zadržati?

december 2022

Nevenka Dečman

5. r.

Evropska vas

15. marec 2023

Špela Kresnik

5. r.

S kolesom varno v promet

maj 2023

Andreja Cvelfer

6. r.

Papir

21. september 2022

Katarina Kurnik

6. r.

Pod smrečico

11. november 2022

Vesna Kačič

6. r.

Ekodan

15 .december 2022

Katarina Kurnik

6. r.

Evropska vas

15. marec 2023

Katarina Kurnik

III. TRIADA

Koordinator: Katarina Kurnik

Raz-

red

VSEBINA

Čas

Nosilec

7. r.

Kam z odpadki

17. oktober 2022

Vesna Kačič

7. r.

Pod smrečico

11. november 2022

Vesna Kačič

7. r.

Ekodan

15. december 2022

Katarina Kurnik

7. r.

Evropska vas

15. marec 2023

Katarina Kurnik

8. r.

Pod smrečico

11. november 2022

Vesna Kačič

8. r.

Ekodan

15. december 2022

Katarina Kurnik

8. r.

Evropska vas

15. marec 2023

Katarina Kurnik

8. r.

Srednje šole in poklici

18. april 2023

Katarina Kurnik

9. r.

Poklici

27. oktober 2022

Katarina Kurnik

9. r.

Pod smrečico

11. november 2022

Vesna Kačič

9. r.

Ekodan

15. december 2022

Katarina Kurnik

9. r.

Evropska vas

15. marec 2023

Katarina Kurnik

ŠPORTNI DNEVI

1. – 3. razred

Koordinator: Julija Kramer

Vsebina

Datum

Rezervni datum

Nosilec

IGRE BARV

 

6.  oktober 2022

 

 

Simona Zupančič

ORIENTACIJA

19. – 25. oktober 2022

 

 

S. Zupančič, N. Anderluh

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

januar 2023

 

J. Kramer, L. V. Jančič

ATLETIKA

21. april 2023

 

 

S. Zupančič, N. Anderluh

POHOD

junij 2023

 

 

Simona Zupančič

4. razred

Koordinator: Andreja Cvelfer

Vsebina

Datum

Rezervni datum

Nosilec

PLANINSKI POHOD

 

14. – 15. september 2022

 

21. – 22. september 2022

S. Urbanija, L. V. Jančič

ORIENTACIJA

19. – 25. oktober 2022

 

 

S. Urbanija, N. Anderluh

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

januar 2023

14. – 28. februar. 2023

A. Cvelfer, L. V. Jančič

ATLETIKA

21. april 2023

 

 

Š. Kresnik, N. Anderluh

ŠPORTNE IGRE

20. – 23. junij 2023

 

 

S. Urbanija, tim ŠPO

5. razred

Koordinatorka: Andreja Cvelfer

Vsebina

Datum

Rezervni datum

Nosilec

PLANINSKI POHOD

 

14. – 15. september 2022

 

21. – 22. september 2022

N. Dečman, L. V. Jančič

SPRETNOSTNA VOŽNJA NA POLOGONU

oktober 2022

 

 

A. Cvelfer, N. Anderluh

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

januar 2023

14. – 28. februar. 2023

A. Cvelfer, L. V. Jančič

ATLETIKA

21. april 2023

 

 

Š. Kresnik, N. Anderluh

ORIENTACIJA

junij 2023

 

 

N. Dečman, N. Anderluh

 

6.– 9. razred

Koordinatorka: Natalija Anderluh

Vsebina

Datum

Rezervni datum

Nosilec

POHOD

 

14. september 2022 – 6. r.

15. september 2022 – 8. r.

21. september 2022 – 7. r.

22. september 2022 – 9. r.

 

Anton Golnar

 

ORIENTACIJA

3. – 7. oktober 2022 – 8. r.

19. oktober 2022 – 6. r.

25. oktober 2022 – 7. r.

25. oktober 2022 – 9. r.

 

Natalija Anderluh

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

14. februar 2023

 

28. februar 2023

Lucija V. Jančič

ATLETIKA

21. april 2023

 

 

Natalija Anderluh

 

ŠPORTNE IGRE

14. junij 2023 – 9. r.

19. junij 2023 – 6.- 8. r.

 

Anton Golnar,

Lucija V. Jančič

ŠOLE V NARAVI IN TEČAJI

Šola bo organizirala tudi v tem šolskem letu del pouka za nekatere razrede v obliki šole v naravi.

Izkušnje kažejo, da je to dobra oblika vzgoje, kar nam potrjuje tudi pozitiven odziv otrok in zadovoljstvo staršev.

Vsebine šol v naravi morajo zajeti vsebino dni (ND, TD, KD).

NAČRT ŠOL V NARAVI

Razred

Vsebina

 

Nosilec

Rok

4. r.

Naravoslovna šola

Sara Urbanija

3. – 5. 5. 2023

5. r.

Letna šola s tečajem plavanja Baška

Andreja Cvelfer

19. – 23. 6. 2023

6. r.

Zimska šola s tečajem smučanja

Tone Golnar

20. – 24. 2. 2023

8. r.

V naravi z naravo (Luče)

Melita Kosaber

3. – 7. 10. 2022

NAČRT TEČAJEV

Razred

Vsebina

 

Nosilec

Rok

1. a in b

Tečaj drsanja

P. Odlazek

26. – 30. 9. 2022

1. c

Tečaj drsanja

L. Kuserbanj

10. – 14. 10. 2022

1. a

Tečaj plavanja

S. Marcen Cvahte

5. – 9. 12. 2022

1. b

Tečaj plavanja

H. Brezovnik

6. – 10. 2. 2023

1. c

Tečaj plavanja

S. Mernik

27. 2. – 3. 3. 2023

2. r.

Tečaj drsanja

D. Bastl

12. – 16. 9. 2022

3. r.

Tečaj plavanja

A. Šmid

27. 2. – 3. 3. 2023

5. r.

Kolesarski izpiti

N. Anderluh

junij 2022

Dostopnost