Skoči na glavno vsebino

SVET STARŠEV

 

 

Svet staršev sestavlja 18 predstavnikov odd. skupnosti, ki jih starši volijo na roditeljskih sestankih. Vsebine pripravlja predsednik sveta staršev, pobude dajejo vsi starši, ravnatelj, učitelji, strokovni svet, šolska svetovalna služba.

 

Svet staršev sklicuje predsednik sveta staršev v organizaciji z ravnateljem šole.

Roki sej: september, december, marec, junij

Vsebina dela:

Obravnava LDN in vseh njegovih nadstandardnih programov (šole v naravi, tečaji, interesne dejavnosti, projekti, ekskurzije,…).
Spremljanje izvajanja vsebin in organizacije dela po zahtevah vzgojnega načrta šole.
Spremljanje učnega in vzgojnega dela šole, izvajanje vzgojnega načrta ter analize uspešnosti učencev.
Ustvarjanje pozitivne klime v medsebojnih odnosih med učitelji, učenci in starši ter skrb za pretok informacij.
Oblikovanje stališč in predlogov.
Pomoč pri izvajanju programa dela ter sodelovanje v organih šole.
Obravnava problematike prehrane, učbenikov, socialnih transferov ter Pravil šolskega reda.
Oblikovanje pobud in predlogov.

ČLANI SVETA STARŠEV 2022/23

Razred ČLAN SVETA STARŠEV
1. a NINA COLARIĆ CVIRN
1. b MAŠA HABJAN CIGALE
1. c SABINA STIPČIĆ
2. a NUŠA UDRIH
2. b INES BREGAR
3. a NUŠA JANUŠEK
3. b SAŠA BIRSA MOČNIK
4. a SAŠA KOŠEC JAZBINŠEK
4. b ALJA STROPNIK
 
5. a SAMO ŽERDONER
5. b JURE GOROPEVŠEK
5. c KATARINA BLATNIK
6. a ANAMARIJA LJUBIČ MRGOLE
6. b NEVENKA RIJAVEC
7. a DARJA DOBRAJC LUKMAN
7. b TINA DELAKORDA
8. a ROBERT ČATER
8. b ERIKA ČAJEVEC
9. a MATEJA PAVŠER
9. b JERNEJ MEŠTROV


Predsednik sveta staršev za šolsko leto 2022/2023 je Robert Čater.

ŠOLSKO LETO 2022/23

POVZETEK ZAPISNIKA 4. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23 (23. 5. 2023)

POVZETEK ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23 (7. 3. 2023)

POVZETEK ZAPISNIKA 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23 (26. 9. 2022)

ŠOLSKO LETO 2021/22

POVZETEK ZAPISNIKA 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/22 (8. 6. 2022)

POVZETEK ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/22 (23. 2. 2022)

ŠOLSKO LETO 2020/21

POVZETEK ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 (22. 4. 2021)

ŠOLSKO LETO 2019/20

POVZETEK ZAPISNIKA 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 (24. 9. 2019)

ŠOLSKO LETO 2018/19

POVZETEK ZAPISNIKA 3. SEJE SVETA STARŠEV III. OŠ CELJE (29. 5. 2019)

POVZETEK ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA STARŠEV III. OŠ CELJE (20. 3. 2019)

 

 

Dostopnost