SVET STARŠEV

 

 

Svet staršev sestavlja 18 predstavnikov odd. skupnosti, ki jih starši volijo na roditeljskih sestankih. Vsebine pripravlja predsednik sveta staršev, pobude dajejo vsi starši, ravnatelj, učitelji, strokovni svet, šolska svetovalna služba.

 

Svet staršev sklicuje predsednik sveta staršev v organizaciji z ravnateljem šole.

Roki sej: september, december, marec, junij

Vsebina dela:

Obravnava LDN in vseh njegovih nadstandardnih programov (šole v naravi, tečaji, interesne dejavnosti, projekti, ekskurzije,…).
Spremljanje izvajanja vsebin in organizacije dela po zahtevah vzgojnega načrta šole.
Spremljanje učnega in vzgojnega dela šole, izvajanje vzgojnega načrta ter analize uspešnosti učencev.
Ustvarjanje pozitivne klime v medsebojnih odnosih med učitelji, učenci in starši ter skrb za pretok informacij.
Oblikovanje stališč in predlogov.
Pomoč pri izvajanju programa dela ter sodelovanje v organih šole.
Obravnava problematike prehrane, učbenikov, socialnih transferov ter Pravil šolskega reda.
Oblikovanje pobud in predlogov.

ČLANI SVETA STARŠEV 2020/21

Razred ČLAN SVETA STARŠEV
1. a SABINA STIPČIČ
1. b URŠKA GOLEŽ
   
2. a GREGOR ŠANCA
2. b MAŠA HABJAN CIGALE
   
3. a SLAĐANA SANKOVIĆ
3. b DARKO RADIKOVIĆ
3. c KATARINA BLATNIK
   
4. a ANAMARIJA LJUBIČ MRGOLE
4. b NEVENKA RIJAVEC
   
5. a URŠULA SREŠ
5. b TINA DELAKORDA
   
6. a ROBERT ČATER
6. b KATARINA BAN
   
7. a JERNEJ MEŠTROV
7. b SANJA KRAJNC
7. c GORANKA KROŠELJ
   
8. a NEŽKA ANA RAJH
8. b SAŠA KOSI
8. c ALEKSANDRA KRZNAR
   
9. a DAVID SALOBIR
9. b ANITA BAJUK


Predsednik sveta staršev za šolsko leto 2020/2021 je Robert Čater.

ŠOLSKO LETO 2020/21

POVZETEK ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 (22. 4. 2021)

ŠOLSKO LETO 2019/20

POVZETEK ZAPISNIKA 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 (24. 9. 2019)

ŠOLSKO LETO 2018/19

POVZETEK ZAPISNIKA 3. SEJE SVETA STARŠEV III. OŠ CELJE (29. 5. 2019)

POVZETEK ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA STARŠEV III. OŠ CELJE (20. 3. 2019)