PRVI RODITELJSKI SESTANEK

RAZRED

 

TEMA

IZVAJALEC

ČAS

1.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2020

2.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2020

3.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2020

4.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2020

5.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2020

6.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2020

7.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2020

8.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2020

9.

Uvodni oddelčni sestanek

razredniki

september 2020

 

DRUGI RODITELJSKI SESTANEK

RAZRED

 

TEMA

IZVAJALEC

ČAS

1.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2021

2.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2021

3.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2021

4.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2021

5.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2021

6.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2021

7.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2021

8.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2021

9.

Oddelčni sestanek ob koncu I. ocenjevalnega obdobja

Izobraževalne vsebine za starše

razredniki

februar 2021

 

ZAKLJUČNI RODITELJSKI SESTANEK

RAZRED

 

TEMA

IZVAJALEC

ČAS

Bodoči prvošolci

Na pragu devetletke

A. Verhovšek

A. Munda

D. Kladnik

tim 1. razreda

junij 2021

1.

Zaključni roditeljski sestanek

tim 1. razreda

junij 2021

2.

Zaključni roditeljski sestanek

tim 2. razreda

junij 2021

3.

Pred drugo triado

Nadarjeni

Naravoslovna šola v naravi

Zaključni roditeljski sestanek

A. Verhovšek

D. Kladnik

tim 4. razreda

tim 3. razreda

junij 2021

4.

Letna šola v naravi

Zaključni roditeljski sestanek

tim 5. razreda

tim 4. razreda

junij 2021

5.

S kolesom varno v promet

Zaključni roditeljski sestanek

tim 5. razreda

junij 2021

6.

Tretja triada, predstavitev izbirnih predmetov v 7/9 ter fleksibilna in delna zunanja diferenciacija

Zaključni roditeljski sestanek

A. Verhovšek

razredniki

junij 2021

 

 

7.

Predmetnik 8. r., delo v diferenciranih skupinah, delna zunanja diferenciacija, ocenjevanje in delo

V naravi z naravo

Zaključni roditeljski sestanek

A. Verhovšek

  
R. Đudarić

razredniki

junij 2021

 

 

8.

Delo v 9. razredu

Zaključni roditeljski sestanek

A. Verhovšek

razredniki

junij 2021

9.

Valeta

Zaključni izlet

Zaključni roditeljski sestanek

razredniki

maj 2021