Do preklica bomo izvajali govorilne ure v skladu s priporočili NIJZ – po telefonu in e-pošti.

Ko bodo vzpostavljene normalne razmere   bodo v šolskem letu 2020/21 popoldanske govorilne ure TRETJI DELOVNI TOREK v mesecu po šolskem koledarju od 16.00 do 18.00. Dopoldanske govorilne ure bodo vsak teden po spodnjem razporedu, razen v tednu, ko bodo potekale popoldanske GU. Starši se morate na dopoldanske GU učitelju, ki ga želite obiskati, obvezno najaviti vsaj en dan prej.

 

PREDMETNA STOPNJA

UČITELJ RAZREDNIK PREDMET PROSTOR POP. GU PROSTOR IN ČAS DOP. GU
LEA PODPEČAN 6. a

MATEMATIKA, FIZIKA, OPB

 

Učilnica za  geografijo

(1. nad.)

TOREK

10.20-11.05

Tehnična uč. (klet)

ŠPELA LIPUŠ 6. b

GLASBENA UMETNOST

(+ 4. a in 5. b), NIP-UMETNOST, OIP-GLASBENI PROJEKTI

 

Glasbena učilnica

(1. nad.)

TOREK

8.20-9.05

Računalniška uč. (pritličje)

MELITA KOSABER

 

7. a

KEMIJA, BIOLOGIJA,

NARAVOSLOVJE,

OIP-POSKUSI V KEMIJI,

OIP-KEMIJA V ŽIVLJENJU

Učilnica za FIKE

(2. nad.)

TOREK

11.10-11.55

Učilnica za FIKE

(2. nad.)

MARINKA ŠPAN 7. b

 

MATEMATIKA, FIZIKA

 

Matematična učilnica II

(1. nad.)

SREDA

7.30-8.15

Matematična uč. II

(1. nad.)

MOJCA GODEC 7. c

MATEMATIKA

NIP-RAČUNALNIŠTVO

OIP-RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, MULTIMEDIJA,

UREJANJE BESEDIL

Matematična učilnica I

(1. nad.)

TOREK

10.20-11.05

Računalniška uč. (pritličje)

ANAMARIJA LAH ŠUSTER

 

8. a

 

SLOVENŠČINA,

OIP-NEMŠČINA II,

LITERARNI KLUB, FILMSKA VZGOJA

Slovenska učilnica I
(pritličje)

 

SREDA

10.20-11.05

Računalniška uč. (pritličje)

DIJANA ŽABKAR 8. b

SLOVENŠČINA, ANGLEŠČINA

(+ 4. a in 4. b)

Angleška učilnica II

(1. nad.)

TOREK

8.20-9.05

Angleška uč. II

(1. nad.)

MATEJ MOČNIK 8. c

ANGLEŠČINA

(+ 5. a in 5. b),

OIP-NEMŠČINA I

 

Angleška učilnica III

(1. nad.)

TOREK

11.10-11.55

Angleška  uč. III

(1. nad.)

ŠPELA UDE 9. a

BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE

GOSPODINJSTVO,

OIP-SODOBNA PRIPRAVA HRANE, ORG. V NARAVI

Gospodinjska učilnica

(klet)

PETEK

11.10-11.55 Gospodinjska uč.

(klet)

TOMISLAV GOLOB 9. b

 

 ZGODOVINA, GEOGRAFIJA

 

Zgodovinska učilnica

(1. nad.)

TOREK

9.10-9.55

Zgodovinska uč.

(1. nad.)

NATAŠA SLAPNIK

ANGLEŠČINA 2. in 3. razred

NIP-NEMŠČINA 4., 5., 6.r.

Kabinet RS

(2. nad.)

TOREK

10.20-11.05

Kabinet RS

(2. nad.)

RAJKO ĐUDARIĆ MATEMATIKA, FIZIKA, OPB

Matematika III

(2. nad.)

TOREK

9.10-9.55

Matematična uč. III

(2. nad.)

METKA VAJDIČ

ANGLEŠČINA, SLOVENŠČINA

 

Angleška učilnica I

(1. nad.)

ČETRTEK

11.10-11.55

Glasbena uč.

(1. nad.)

PETER ČANJI

 

DKE, OPB

 

Kabinet FIKE

(2. nad.)

PETEK

8.20-9.05

Zgodovinska uč.

(1. nad.)

ROMANA DAUGUL

(KRISTINA RADOŠ

JANEŽIČ)

SLOVENŠČINA

Slovenska učilnica II
(pritličje)

 

TOREK

10.20-11.05

Slovenska uč. II

(pritličje)

URŠKA GLAVNIK

LIKOVNA UMETNOST,

OIP-LIKOVNO  SNOVANJE 2

Likovna učilnica

(klet)

ČETRTEK

9.10-9.55

Likovna uč.

(klet)

ANTON GOLNAR ŠPORT, OIP-IZBRANI ŠPORT, OPB

Kabinet ŠV pri telovadnici

(pritličje)

 

SREDA

12.00-12.45

Kabinet ŠV

(pritličje)

MAJA JERIČ ZGODOVINA, OPB

Učilnica OPB

(klet)

SREDA

11.05-11.55

Angleška.  uč. II

(1. nad.)

LUCIJA VRHOVŠEK JANČIČ

ŠPORT (+ 5. a),

OIP-ŠPORT ZA SPROSTITEV, OIP-ŠPORT ZA ZDRAVJE, NIP-ŠPORT (5. RAZRED)

Kabinet ŠV pri telovadnici

(pritličje)

 

PONEDELJEK

10.20-11.05

Kabinet ŠV

(pritličje)

KATARINA KURNIK

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,

OIP-OBDELAVA GRADIV LES, UMETNE MASE, KOVINE, NIP- TEHNIKA

Tehnična učilnica

(klet)

TOREK

12.00-12.45

Tehnična  uč.

(klet)

NATALIJA ANDERLUH

ŠPORT (+4.b), OIP-ŠPORT ZA SPROSTITEV, IZBRANI ŠPORT, ŠPORT ZA ZDRAVJE, NIP-ŠPORT

(4. IN 6. RAZRED)

 

Server soba

(pritličje)

 

 

PONEDELJEK

9.10-9.55

Server soba

(pritličje)

 

LUCIJA POLENIK

 

SPECIALNA PEDAGOGINJA

 

Učilnica DSP

(1. nad.)

PETEK

12.00-12.45

Učilnica DSP

ALEKSANDER VERHOVŠEK

RAVNATELJ

 

Pisarna ravnatelja

I. nadstropje

ALENA MUNDA POMOČNICA RAVNATELJA

Pisarna pomočnice ravnatelja

I. nadstropje

DAMJANA KLADNIK SVETOVALNA DELAVKA

Pisarna ŠSS

pritličje

URŠKA SOTLER KNJIŽNIČARKA Knjižnica

RAZREDNA STOPNJA

 

UČITELJ RAZREDNIK DAN URA

SANJA MARCEN CVAHTE

PETRA ODLAZEK

1. a TOREK 12.00–12.45

HELENA BREZOVNIK

SARA URBANIJA

1. b PONEDELJEK 11.10-11.55
DARJA BASTL 2. a TOREK 8.20–9.05
SIMONA ZUPANČIČ 2. b TOREK 9.10–9.55
JULIJA KRAMER 3. a ČETRTEK 9.10–9.55
LAVRA KUSERBANJ 3. b PONEDELJEK 9.10–9.55
ANITA ŠMID 3. c SREDA 9.10–9.55
NADJA ROBNIK 4. a TOREK 11.10-11.55
EMA  KUHAR 4. b TOREK 10.20–11.05
NEVENKA DEČMAN 5. a TOREK 9.10–9.55
ANDREJA CVELFER 5. b TOREK 8.20–9.05
BRINA STRAUS OPB Po potrebi in predhodnem dogovoru s starši
TADEJ GREGORC OPB Po potrebi in predhodnem dogovoru s starši
ŠPELA KRESNIK OPB Po potrebi in predhodnem dogovoru s starši
HELENA ŠKARLIN OPB Po potrebi in predhodnem dogovoru s starši