Skoči na glavno vsebino

DELO Z NADARJENIMI

Nadarjenih učencev je v začetku letošnjega šolskega leta 20. V šolskem letu 2022/23 bomo v sodelovanju s starši, strokovnimi in zunanjimi sodelavci izpeljali postopek identifikacije evidentiranih nadarjenih, ki bo potekal predvidoma do januarja 2023.

Za nadarjene in ustvarjalne učence tudi v tem šolskem letu načrtujemo obogatitveni program s prilagojenimi metodami in oblikami dela, s pomočjo katerih bodo učenci lahko razvijali svoje sposobnosti, močna področja, zmožnosti in talente.

Poleg diferenciranih vsebin, ki jih bodo obravnavali pri pouku, jih bomo spodbujali k vključevanju v dodatni pouk, na tekmovanja ter v raziskovalno dejavnost. Prav tako jim bomo ponudili najrazličnejše obogatitvene delavnice (po področjih so zbrane v spodnji preglednici), ki se bodo mesečno, v popoldanskem času, organizirale na šoli ali izven nje (na terenu).

OBOGATITVENI PROGRAM ZA NADARJENE UČENCE

 

DELAVNICE ZA KREPITEV INTELEKTA

 

USTVARJALNE DELAVNICE

 

SPIRIT PODJETNIŠTVO

 

LIKOVNE DELAVNICE

 

MULTIMEDIJSKE DELAVNICE

 

ŠPORTNO-GIBALNE DELAVNICE

 

FILMSKE DELAVNICE

 

POUČNE DELAVNICE

 

LITERARNE DELAVNICE

 

GLASBENE DELAVNICE

 

JEZIKOVNE DELAVNICE

 

NARAVOSLOVNE DELAVNICE

 

DRUŽBOSLOVNE DELAVNICE

 

FLL – FIRST LEGO LEAGUE

 

KUHARSKE VEŠČINE

 

SOCIALNE VEŠČINE

 

KONFUCIJ

NTC DELAVNICE

TABOR ZA USTVARJALNE V CŠOD BURJA

 

Dostopnost