Skoči na glavno vsebino

IZBIRA SREDNJE ŠOLE OZIROMA POKLICA

Srednja šola oziroma poklic mora ustrezati otroku, ne prijateljem, staršem, učiteljem ali pričakovanjem okolice. Izbira naj bo otrokova, ostali pa ga pri tem podpirajmo ne glede na to, da je njegova odločitev morda v nasprotju s pričakovanjem okolice. Da bo otrokova izbira res prava, realna in ustrezna, je že na samem začetku nujno upoštevati ključne dejavnike izbire poklica. Predstavljene so v naslednjih vrsticah.

  • LASTNI INTERESI: Zavedam se svojih močnih interesov. Kaj rad delam samoiniciativno in z veseljem? Kaj imam rad in česa ne maram? S čim se najraje ukvarjam? Kaj me veseli? Kateri šolski predmeti so mi všeč? Katere krožke obiskujem? S čim se ukvarjam v prostem času? O čem veliko vem? Kaj rad berem? O čem rad pripovedujem?
  • OSEBNOSTNE LASTNOSTI: Zavedam se, da so osebnostne lastnosti pomembnejše pri delu kot pri šolanju, a jih je potrebno upoštevati že zdaj, ko izbiram šolo. Kakšen sem kot osebnost? Kako reagiram v določenih situacijah? Kako se znajdem v novih okoliščinah?
  • UČNE NAVADE: Zavedam se, da zahtevnejše šole terjajo veliko napora in sprotnega dela.
  • ŠOLSKE OCENE: Zavedam se, da so točke iz zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda ključne v primeru omejitve vpisa.
  • SPOSOBNOSTI (intelektualne) in ZMOŽNOSTI: Zavedam se svojih sposobnosti in zmožnosti. Vem, v čem so moja močna področja, malo manj močna in šibka področja. Vem, kaj zmorem in česa ne zmorem.
  • USPEŠNO OPRAVLJEN PREIZKUS POSEBNE NADARJENOSTI za nekatere srednje šole oz. poklice (npr. umetniška gimnazija, fotografski tehnik, zobotehnik).
  • POTRDILO O USTREZNI PSIHOFIZIČNI SPOSOBNOSTI za nekatere srednje šole oz. poklice (npr. športni oddelek gimnazije, rudarstvo).

 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Dragi devetošolci, spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je objavljen RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE za šolsko leto 2022/2023.

V njem najdete bistvene informacije o vrstah programov, splošnih in posebnih vpisnih pogojih, rokih za prijave in vpis ter merilih za izbiro za programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij.

Razpis si lahko ogledate na spodnjih povezavah oziroma na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Za vas najpomembnejše informacije so zbrane v naslednjih dokumentih:

Predlagamo vam, da razpis pregledate skupaj. Za dodatne informacije in pojasnila pa boste vabljeni na pogovor s šolsko pedagoginjo.

Predlagamo vam, da razpis pregledate skupaj. Za dodatne informacije in pojasnila pa boste vabljeni na pogovor s šolsko pedagoginjo. 

ZAP. ŠT.

AKTIVNOST

 

TERMIN

 

 

1

 

INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH IN DIJAŠKIH DOMOVIH

petek, 17. 2. 2023, ob 9. in 15. uri

 

sobota, 18. 2. 2023, ob 9. uri

 

2

 

SEZNANJANJE UČENCEV Z VSEBINAMI IN GLAVNIMI ZNAČILNOSTMI RAZPISA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE, POSREDOVANJE NAVODIL, SVETOVANJE

 

do 15. 2. 2023

 

3

 

PRIJAVA ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI ZA KANDIDATE, KI SE ŽELIJO VPISATI V SREDNJEŠOLSKE PROGRAME, ZA KATERE JE TO POSEBNI VPISNI POGOJ

 

do 2. 3. 2023

 

4

 

 

OPRAVLJANJE PREIZKUSOV POSEBNIH NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI TER UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA KANDIDATOV PROGRAMA GIMNAZIJA (Š) 

 

med 10. in 20. 3. 2023

 

 

 

5

 

POSREDOVANJE POTRDIL O OPRAVLJENIH PREIZKUSIH POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI TER IZPOLNJEVANJU POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA ZA PROGRAMA GIMNAZIJA (Š)

 

do 27. 3. 2023

 

6

 

PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK SŠ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

do 3. 4. 2023

 

7

 

Javna objava številčnega stanja prijav (Internet, MIZŠ)

 

 

7. 4. 2023

 

 

8

 

Javna objava morebitnega zmanjšanja obsega vpisa (Internet, MIZŠ)

 

 

do 19. 4. 2023

 

9

 

MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS V SŠ ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

do 24. 4. 2023

 

 

10

 

Javna objava morebitnih omejitev vpisa (Internet, MIZŠ)

 

do 24. 5. 2023

 

11

 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (SŠ)

 

do 29. 5. 2023

 

12

 

VPIS KANDIDATOV OZIROMA IZVEDBA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA (SŠ)

 

med 16. in 21. 6. 2023 do 14. ure

 

13

 

OBJAVA REZULTATOV 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA, SEZNANITEV KANDIDATOV, KI NISO BILI USPEŠNI V 1. KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA, Z MOŽNOSTMI V 2. KROGU IN RAZDELITEV GRADIV (SŠ)

 

21. 6. 2023 do 15. ure

 

14

 

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (Internet, MIZŠ)

 

21. 6. 2023 do 16. ure

 

15

 

PRIJAVA NEIZBRANIH V 1. KROGU ZA 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA

 

 

23. 6. 2023 do 15. ure

 

16

 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (SŠ)

 

 

29. 6. 2023 do 15. ure

 

17

 

VPIS KANDIDATOV, KI SO BILI USPEŠNI V 2. KROGU (možna izvedba tudi na daljavo)

 

 

30. 6. 2023 do 14. ure

 

18

 

OBJAVA ŠE PROSTIH MEST ZA VPIS (MIZŠ)

 

3. 7. 2023 do 15. ure

 

19

 

VPIS NA SREDNJIH ŠOLAH, KI IMAJO ŠE PROSTA MESTA

 

do 31. 8. 2023

 

 

 

Dostopnost