Skoči na glavno vsebino
ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

Podaljšano bivanje se začne po končanem pouku, tj. ob 12.00 (po 4. šol. uri) oz. 12.50 (po 5. šol. uri)  in traja  do 16.30. ure. V tem času se odvijajo sprostitvene dejavnosti, ustvarjalno preživljanje prostega časa, samostojno učenje in kosilo.

 

Okvirna razporeditev dejavnosti:

 

12.00-13.45 (glede na število ur pouka)                KOSILO
12.00-13.45 SPROSTITVENE DEJAVNOSTI (počitek, pogovor, igra, obisk knjižnice, ID, gibalne aktivnosti, priprava na usmerjene dejavnosti), USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA (vodene aktivnosti)
13.45-14.45

PISANJE DOMAČE NALOGE (razen ob petkih)

15.00-16.30

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI NA IGRIŠČU ALI V TELOVADNICI

Prosimo, da si ogledate urnik dejavnosti. V uvodnem in jedrnem delu PB je urnik fiksen (kosilo, sprostitvene dejavnosti, ustvarjalno preživljanje časa, pisanje domače naloge), zato otrok ne more brez vnaprejšnjega dogovora oditi iz razreda. Po otroka lahko med aktivnostmi pridete le ob vnaprej dogovorjenih urah. V zaključnem delu PB (po 15. uri), ko se oddelki družijo in izvajamo sprostitvene dejavnosti v telovadnici ali na igrišču, starši po otroke prihajate tako, da poiščete učitelja skupine in mu sporočite odhod otroka.
Po 15. uri se vsi učenci družijo in imajo sprostitveno dejavnost v telovadnici šole ali na igrišču!
V primeru, da bo otrok odšel iz PB prej, kot ste zapisali na prijavnem listu, mu to obvezno napišite v beležko.
V šolske prostore ne bo več moč prihajati nenadzorovano, vstop v šolo nadzorujejo dežurni učenec in šolski informatorji.
Obisk šolske knjižnice je stalna dejavnost v času podaljšanega bivanja, ki je namenjena širjenju bralne kulture naših učencev. Obisk vsaka skupina izvede enkrat tedensko in traja približno pol ure.
V primeru, da otroka ne bo v PB in ne bo jedel, ne pozabite odjaviti kosila, sicer se prehrana obračuna po ceniku. Kosilo lahko odjavite dan prej, najkasneje pa zjutraj (do osmih) v tajništvu šole.
Sadje iz sheme šolskega sadja ter ostanki dopoldanske malice in kosila bodo za učence na voljo vsak dan po 15. uri.
Želimo, da bi bilo delo v oddelku kar se da kakovostno in prilagojeno željam vas in vaših otrok. Da bi se izognili težavam in nezadovoljstvu, vas vabimo, da nam vse, kar nam želite, tudi sporočite. Govorilne ure imamo v času skupnih popoldanskih govorilnih ur, tj. vsak tretji torek v mesecu ob 16. uri.
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in se veselimo sodelovanja z vami!

 

Tim OPB

 

 

SKUPINE OPB 2022/2023

 

SKUPINA RAZRED UČITELJ
1. 1. a Petra Odlazek
Lavra Kuserbanj
Sanja Marcen Cvahte
2. 1. b Darja Koren
3. 1. c
Petra Odlazek
Lavra Kuserbanj
Sara Mernik
4. 2. a
Maja Jerič
Bernarda Jeraj
5. 2. b
Tadej Gregorc
6. 3. a
Peter Čanji
7. 3. b
Ema Kuhar
8. 4. a
Nadja Robnik
9.
4. b
Tone Golnar
10. 5. razred
Helena Škarlin

URNIK OPB – DATOTEKA
URNIK KOSIL – DATOTEKA

Dostopnost