TEKMOVANJA V ZNANJU 

 

TEKMOVANJE   ŠOL. REG. DRŽ. MENTOR
Cankarjevo priznanje 8., 9. r. X X X Dijana Žabkar
Cankarjevo priznanje 6., 7. r. X     Dijana Žabkar
Cankarjevo priznanje  4. in 5. r. X     Dijana Žabkar
Angleški jezik X X X Metka Vajdič
Angleški jezik za osmošolce X   X Metka Vajdič
Nemški jezik X   X Nataša Slapnik
Vegovo priznanje X   X Mojca Godec
Logika X   X Marinka Špan
Logika RS X     Anita Šmid
Stefanovo priznanje X X X Marinka Špan
Preglovo priznanje X   X Melita Kosaber
Geografija X X X Tomislav Golob
Zgodovina X X X Maja Jerič
Tehnična vzgoja X X X Katarina Kurnik
Športna vzgoja X X X A. Golnar, N. Anderluh, L. Vrhovšek Jančič
Kaj veš o prometu X X X Andreja Cvelfer
Kenguru X     Lavra Kuserbanj
Proteusovo priznanje X   X Špela Ude
Hitro računanje X   X Rajko Đudarić
Vesela šola X X X Julija Kramer
Roševi dnevi   X   Anamarija Lah Šuster
Razvedrilna matematika X   X Lea Podpečan
Bober X   X Mojca Godec
Sladkorna bolezen X   X Špela Lipuš
Male sive celice X     Lea Podpečan
Logična pošast X   X Marinka Špan