Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci lahko imajo v šoli dopoldansko malico in kosilo.

Pravila šolske prehrane 

Prijava šolske prehrane

Odjava šolske prehrane

Pogodba o šolski prehrani

Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči za subvencioniranje šolske prehrane

Vloga za denarno pomoč učencu za subvencioniranje šolske prehrane

Priporočila za medicinsko indicirane diete – NOVO


OGLEJTE SI
 JEDILNIK ZA JUNIJ 2023!


CENA OBROKOV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 – od 1. 5. 2022 dalje

DOPOLDANSKA MALICA 0,90 €
KOSILO (1.-5. RAZRED) 2,59 €
KOSILO (6.-9. RAZRED) 2,87 €

 

Obračuni vseh obrokov so pripravljeni po delovnih dnevih za pretekli mesec. Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 12. ure.

V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane (kosila) pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8. ure.

 

Naročnik poda spremembo odjave ali prijave prehrane osebno, po telefonu 03/425 14 00 ali preko elektronskega naslova info@3os-celje.si

Naročnik bo neodjavljene in neprevzete obroke plačal v celoti.

Spremembe odjave ali prijave prehrane za cel mesec naročnik pisno (z obrazcem) sporoči v tajništvo šole do prvega šolskega dne v naslednjem mesecu.

Več informacij o šolski prehrani daje vodja šolske prehrane Špela Ude (elektronski naslov: spela.ude@3os-celje.si)

Direktne informacije glede izdaje in vsebine položnic dobite pri Marjetki Steiner na telefonski številki: 03 428 54 86 oz. na elektronskem naslovu: marjetka.steiner@desetka-celje.si

 

Dostopnost