Skoči na glavno vsebino

SKUPNOST UČENCEV

USPEŠNA UDELEŽBA NA REGIJSKEM OTROŠKEM PARLAMENTU

V četrtek, 16. 3. 2023, je v kulturnem domu Loče potekal regijski parlament, na katerem je našo šolo zastopala mlada parlamentarka Ana Steblovnik.

Delavnico sta vodili predstavnici šolskega parlamenta OŠ Loče Katarina Tiršek in Andreja Rečnik. Po uvodnem nagovoru mentoric je sledil kratek kulturni program, nato so se mladi parlamentarci med sabo spoznali in spregovorili o svojem počutju. Po ogledu prispevka, vezanega na izbrano temo, so dobili besedo, kjer so lahko povedali svoje mnenje o preteklih letih, katere stiske so zaznali pri sebi in kako so se počutili v času epidemije.

Sledilo je delo v delavnicah v obliki spletne kavarne, katere cilj je bil osvetliti in raziskati vsebinska vprašanja na temo duševno zdravje otrok in mladih, namen delavnice pa zbrati stališča in sklepe na izbrano temo. Mladi parlamentarci so bili med delom zelo aktivni in ustvarjalni. Srečanje so zaključili s predstavitvijo dela posamezne skupine in nato še z zaključno pozitivno mislijo, ki bi jo delili z vsemi, ki se znajdejo v kakršnikoli stiski. Med srečanjem se je razvila ustvarjalna energija, ki je dala veliko izhodišč za nadaljnje debate, kot tudi konkretne predloge, ki lahko služijo za izboljšanje počutja otrok v šoli, v družini ali širši okolici.

Ob koncu zasedanja so izvolili predstavnike, ki bodo regijo zastopali na državnem otroškem parlamentu. Naša učenka Ana Steblovnik se bo nacionalnega otroškega parlamenta udeležila kot novinarka – zapisničarka.

UDELEŽILI SMO SE OBČINSKEGA PARLAMENTA

V četrtek, 16. 3. 2023, je v Narodnem domu v Celju potekal občinski parlament. Našo šolo so na občinskem parlamentu zastopali mladi parlamentarci Mila Balagič, Jurij Prosen, Marko Komac, Ema Golež Mežner, Nejc Bevc Ribarič, Žiga Polajžer, Ajda Pogelšek, Ana Steblovnik, Matic Čater in Maruša Bevc Ribarič, ki so mentorici Aniti Šmid pomagali tudi pri moderiranju v delavnici, ki je potekala na temo Naši strahovi.

Debata je potekala na temo duševnega zdravja. Mladi parlamentarci osnovnih šol celjske občine so svoja razmišljanja podajali v sklopu treh delavnic.

Prvo delavnico z naslovom »Stres…« so vodili učenci ob pomoči mentorice Katje

Medved iz OŠ Ljubečna. Drugo delavnico z naslovom »Naši strahovi« je potekala pod vodstvom učencev ob pomoči mentorice Anite Šmid iz III. OŠ Celje. Tretjo delavnico z naslovom »Krepitev duševnega zdravja« so vodili učenci ob pomoči mentorice Matejke Hrovat iz I. OŠ Celje.

Na delavnici, ki so jo ob pomoči mentorice izvedli učenci III. OŠ Celje smo ugotovili, da se duševno zdravje med drugim odraža tudi v tem, kako uspešno se v življenju spopadamo s strahovi. Na delavnici smo debatirali o tem, da nas je strah različnih stvari: šole, medvstniškega nasilja, izgube bližnjih, razočaranja, … Strahove, ki smo jih izrazili, smo skušali pojasniti in jim poiskati rešitev oziroma jih razbiti.

Spoznali smo, da je pomembno, da ne dovolimo strahu, da bi nas zadrževal pri doseganju ciljev. Strah moramo znati sprejeti. Na delavnici smo med drugim ugotavljali tudi, katere so naše prednosti. Pomembno je, da se jih zavedamo, saj nam le-te lahko pomagajo pri soočanju in premagovanju strahov.

Med strahovi se je večkrat pojavil strah, ki se navezuje na šolo (ocene, odnosi s sošolci in vrstniki, vpisom …). Ugotovili smo, da se duševno zdravje med drugim odraža tudi v tem, kako se soočamo z obremenitvami, kako vzpostavljamo odnose s sošolci in kako smo uspešni v šoli in drugih dejavnostih.

Debatirali smo o različnih dejavnostih, ki bi lahko pripomogle k izboljšanju duševnega zdravja učencev na šolah. V skupini je se pojavilo nekaj konkretnih predlogov, kot so:

– nadzor pri dodeljevanju statusov učencev in ukrepanje ob izrabi le-teh,

– rekreativni odmori in večja ponudba športnih dejavnosti na šolah,

– prostor za druženje na šolah,

– psiholog za učence v stiski,

– skrinjica za anonimno pošto (izražanje težav, skrbi, strahov in iskanje odgovorov),

– več razrednih ur za reševanje razrednih konfliktov.

Ob koncu zasedanja smo izvolili predstavnico Ano Steblovnik, ki bo našo šolo zastopala na regijskem parlamentu. Iskrene čestitke!

ŠOLSKO LETO 2021/22

32. REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT

V četrtek, 31. 3. 2022, je v OŠ Antona Bezenška Frankolovo potekal regijski parlament, na katerem je našo šolo zastopala mlada parlamentarka Zara Kregar.

Debata je že tretje leto zapored potekala na temo Moja poklicna prihodnost. Mladi parlamentarci osnovnih šol celjske, konjiške, zreške in vojniške občine so svoja razmišljanja podajali v sklopu treh delavnic.

Prva delavnica z naslovom Etična trajnostna znanja je potekala pod mentorstvom Bojana Pozniča iz OŠ Lava, druga z naslovom Šola naše prihodnosti pod mentorstvom Anite Šmid iz III. OŠ Celje in tretja delavnica z naslovom Oblikujmo šolo v duhu mladega človeka pa pod mentorstvom Darje Jeran iz OŠ Hudinja. Mentorici Aniti Šmid je pri izvedbi in moderiranju delavnice pomagala Tara Ema Žnidar.

Udeleženci so podajali svoja mnenja o vrednosti in pomenu medgeneracijskega povezovanja in zavedanju varovanja narave in pomenu samooskrbnega delovanja. Razmišljali so tudi o prenovi šolskega sistema: o tem, da pogrešajo več praktičnega pouka v šoli, da bi v šolah potrebovali obvezni predmet računalništvo in da bi predmeta gospodinjstvo ter etika potrebovali v vseh razredih višje stopnje. Izrazili so željo po organizaciji vsakoletnega dneva dejavnosti na vseh osnovnih šolah z naslovom Tržnica poklicev, na katerem bi se vsako leto šolah predstavili najrazličnejši poklici – tudi takšni, ki so kadrovsko podhranjeni in takšni, ki šele nastajajo (poklici prihodnosti). Razvile so se zanimive debate, v katerih so se parlamentarci zavzemali za raznolika stališča, podkrepljena z močnimi argumenti.

Ob koncu zasedanja smo izvolili predstavnike, ki bodo regijo zastopali na državnem otroškem parlamentu.

Mentorica šolskega parlamenta:

Anita Šmid

32. OBČINSKI ŠOLSKI PARLAMENT

V ponedeljek, 28. 3. 2022, je v Narodnem domu v Celju potekal občinski parlament. Našo šolo po na občinskem parlamentu zastopali mladi parlamentarci Ana Steblovnik, Tara Ema Žnidar, Zara Kregar, Maruša Bevc Ribarič in Matic Čater, ki so mentorici Aniti Šmid pomagali tudi pri moderiranju v delavnici, ki je potekala na temo Šola naše prihodnosti.

Debata je že tretje leto zapored potekala na temo Moja poklicna prihodnost. Mladi parlamentarci osnovnih šol celjske občine so svoja razmišljanja podajali v sklopu treh delavnic.

Prva delavnica z naslovom Etična trajnostna znanja je potekala pod mentorstvom Bojana Pozniča iz OŠ Lava, druga z naslovom Šola naše prihodnosti pod mentorstvom Anite Šmid iz III. OŠ Celje in tretja delavnica z naslovom Oblikujmo šolo v duhu mladega človeka pa pod mentorstvom Darje Jeran iz OŠ Hudinja.

Udeleženci so podajali svoja mnenja o tem, kakšne so preizkušnje novega časa in osebnostne lastnosti za poklice prihodnosti, kateri poklici bodo vedno v povpraševanju, kakšne so možnosti samooskrbnega delovanja in podobno. Razmišljali so tudi o prenovi šolskega sistema: o tem, da pogrešajo več praktičnega pouka v šoli, da bi v šolah potrebovali obvezni predmet računalništvo in da bi predmeta gospodinjstvo ter etika potrebovali v vseh razredih višje stopnje. Razvile so se zanimive debate, v katerih so se parlamentarci zavzemali za raznolika stališča, podkrepljena z močnimi argumenti.

Ob koncu zasedanja smo izvolili predstavnico Zaro Kregar, ki bo našo šolo zastopala na regijskem parlamentu. Iskrene čestitke!

Mentorica šolskega parlamenta:

Anita Šmid

VARNO V PROMETU

Letos smo se prvič odzvali na povabilo zavoda Varna pot, da se udeležimo obeležitve Svetovnega dneva žrtev prometnih nesreč. V okviru obeležitve so na šoli potekale aktivnosti v mesecih novembru in decembru.

S predstavniki razredov sprva sestali ob koncu meseca novembra ter imeli odprto debato o prometni varnosti. Ogledali smo si animacijski video zavoda Varna pot ter prisluhnili nekaterim izpovedim žrtev prometnih nesreč. Debata se je nato nadaljevala v okviru razrednih ur v oddelkih od 4. do 9. razreda. Učenci so si delili svoje izkušnje ter izkušnje svojih bližnjih, ki so bili (so)udeleženci prometnih nesreč ter razmišljali o tem, kaj lahko storijo za to, da izboljšamo prometno varnost.

V oddelkih 4. razredov so pisali pisma staršem in starim staršem, s katerimi so jih želeli nagovoriti k večji prometni varnosti ter ustvarjali stripe. V oddelkih 5. razredov so likovno ustvarjali in iskali slogane, ki bi nagovarjali udeležence v prometi k večji varnosti. Učenci predmetne stopnje so izdelovali stripe, pisali pesmi, ustvarjali likovne izdelke ter rimali slogane, ki nagovarjajo k večji varnosti v prometu.

Ker je letošnja oboležitev Svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč bila na šoli zelo uspešna, smo se člani skupnosti učencev odločili, da jo ponovimo tudi v prihodnjem šolskem letu. Idej je prav gotovo še veliko!

Mentorica skupnosti učencev
Anita Šmid

 

DOGODKI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

ANASTAZIJA SALOBIR OMERZU USPEŠNO ZASTOPALA ŠOLO NA NACIONALNEM OTROŠKEM PARLAMENTU

 1. aprila 2021 smo izvedli 31. nacionalni Otroški parlament, prvič preko spletne aplikacije zoom. Sodelovalo je preko 130 učencev, skupaj z mentorji in ostalimi gosti je udeležencev bilo preko 200. Delovno predsedstvo Otroškega parlamenta v sestavi predsednik Jure Šimonka, član Primož Oberč ter članica Vida Volk je zasedanje vodilo iz velike dvorane v pritličju Tomšičeve 5. Uvodoma so mlade pozdravili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič in predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik.

Mladi parlamentarci so se o izzivih izbire poklica že od začetka šolskega leta pogovarjali po osnovnih šolah, nato pa so potekali občinski, medobčinski in regijski otroški parlamenti. Na regijskih parlamentih izvoljeni predstavniki so na zasedanju zastopali interese vrstnikov. Med njimi je bila izbrana kot predstavnica savinjske regije tudi učenka naše šole Anastazija Salobir Omerzu.

Mladi parlamentarci so podali resna mnenja, tehtne pomisleke in konstruktivne predloge:

  • V osnovnih šolah bi potrebovali več prakse in informacij o različnih poklicih.
  • Smiselno bi bilo povezovanje učnih predmetov in predstavitev poklicev.
  • Ker med šolami obstajajo velike razlike glede ocen, predlagamo ponovno uveljavitev sprejemnih izpitov.
  • Nekatere poklice bodo nadomestili roboti, nekaterih poklicev ne bo več.
  • Poklici, kjer je potreben človeški stik, bodo vedno potrebni in jih tehnika ne bo mogla nikoli nadomestiti. Novi poklici v prihodnosti bodo zahtevali nova znanja, veščine ter večopravilnost. Tudi medpoklicno povezovanje.
  • Do poklica vodi nešteto poti, kot so delovne navade, želje, šola, osebne vrednote, trg zaposlitve, tudi sreča. Potrebno se je naučiti delovanja v različnih skupnostih in okoliščinah. Verjeti moramo vase, graditi samopodobo in se znati samoodločati. Potrebujemo podporo staršev in svobodno izbiro poklica.
  • Digitalni svet ima tudi prednosti, več ljudi je imelo možnost ogleda informativnih dnevov.
  • Ne smemo pozabiti na ravnovesje med digitalnim in realnim življenjem.
  • Znanje tujih jezikov nam omogoča zaposlovanje v tujini. Vendar pa izražamo tudi željo ostati v Sloveniji, kjer poznaš jezik, imaš družino in je varna država. Več financiranja bi bilo treba nameniti razvijanju slovenskega zaposlitvenega trga.
  • Mladi so izpostavili poziv vladi, da ob epidemiloloških valih ne ustavljajo celotne ekonomije, še posebej pa ne šol.
  • Mladi so izpostavili, da Slovenija potrebuje Ministra za srečo.

S temo Moja poklicna prihodnost bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2021/2022.

Mentorica šolskega parlamenta:

Anita Šmid

UDELEŽILI SMO SE REGIJSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA

Regijsko zasedanje otroškega parlamenta celjske regije se je odvijalo 16. 4. 2021 na daljavo, preko zoom povezave, v organizaciji OŠ Štore s sodelovanjem  MDPM Celje.

Udeležilo se ga je 20 mladih poslancev. V delavnici so mladi parlamentarci razpravljali o naslednjih temah:

–          Osebnostne lastnosti, znanja in veščine za moj poklic.

–          Kateri poklici bodo vedno v povpraševanju?

–          Samooskrbno delovanje, trajnostno življenje, preživetje človeštva.

–          Preizkušnje novega časa / Slovenija, Evropa, Svet in poklici.

V skupnem zaključnem delu dogodka je sledila predstavitev razmišljanj na vse štiri izpostavljene teme. Mladi parlamentarci so bili v izražanju svojih mnenj odločni, kritični, pa tudi spoštljivi do sogovorcev. Izbrali so tudi mlade poslance, ki se bodo 21. 4. 2021, udeležili nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo prav tako potekal na daljavo. Celjsko regijo bo zastopala tudi naša devetošolka Anastazija Salobir Omerzu. Iskreno ji čestitamo in ji želimo uspešno udeležbo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Mentorica otroškega parlamenta: Anita Šmid

OTROŠKI OBČINSKI PARLAMENT

V sredo, 31. 3. 2021, je preko ZOOM-a potekal občinski parlament, na katerem so našo šolo zastopale mlade parlamentarke Ana Steblovnik, Klara Roudi in Anastazija Salobir Omerzu. Debata je že drugo leto zapored potekala na temo Moja poklicna prihodnost. Mladi parlamentarci osnovnih šol celjske občine so svoja razmišljanja podajali v sklopu dveh delavnic. Prva je potekala pod mentorstvom Bojana Pozniča iz OŠ Lava, druga pa pod mentorstvom Tatjane Mravlak iz OŠ Štore. Udeleženci so podajali svoja mnenja o tem, kakšne so preizkušnje novega časa in osebnostne lastnosti za poklice prihodnosti, kateri poklici bodo vedno v povpraševanju, kakšne so možnosti samooskrbnega delovanja in podobno. Razvile so se zanimive debate, v katerih so se parlamentarci zavzemali za raznolika stališča, podkrepljena z močnimi argumenti. Ob koncu zasedanja smo izvolili predstavnico Anastazijo Salobir Omerzu, ki bo našo šolo zastopala na regijskem parlamentu. Iskrene čestitke!

Mentorica otroškega parlamenta: Anita Šmid

NASTALA JE E-KNJIGA POKLICEV

V šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 je tema otroškega parlamenta Moja poklicna prihodnost. Učenci oddelkov naše šole, ki so vključeni v skupnost učencev, so celo šolsko leto iskali anketirance, ki bi sodelovali v anketnem vprašalniku, preko katerega bi bolje spoznali njihov poklic in se lažje odločili za izbiro svojega. Učenci so anketirali odrasle osebe, ki opravljajo zanimiv, nenavaden, perspektiven poklic ali poklic, ki bi si ga sami želeli opravljati.

Z zbiranjem anket je nastala e-knjiga poklicev, ki naj služi kot pomoč pri izbiri poklicne poti. Uživajte v listanju s klikom na spodnjo fotografijo!

OBČINSKI PARLAMENT

V sredo, 4. 3. 2020, je v narodnem domu v Celju potekal občinski parlament. Našo šolo je na parlamentu zastopalo 10 predstavnikov: Živa Pustatičnik, Ajda Botolin, Jakob Čater, Sara Zorko, Ema Šarman, Žan L uka Umičević, Tim Bezenšek, Ariana Slapšark, Nikita Šumiga Kolarić in Ana Steblovnik.

Po kratkem kulturnem programu so se učenci razporedili v tri skupine in se udeležili delavnic, na katerih so z vrstniki razglabljali o poklicih naše prihodnosti, o tem, kako se pripraviti na informativni dan ter koliko časa namenijo pogovoru o poklicih v posameznih triadah.

Sledila so plenarna poročanja ter debata. Učenci so poudarili, da bi se od 6. do 9. razreda želeli na šoli bolj aktivno seznaniti z možnostmi poklicne usmeritve. Predlagali so organizacijo poklicnih tržnic, na kateri bi dijaki različnih srednjih šol podajali informacije o šolah.

Učenci so rekli, da šole na sobotnih informativnih dnevih niso tako dobro pripravljene kot na petkovih. Na debati, ki se je razvila v zadnjem delu občinskega parlamenta, so učenci izrazili tudi skrb za okolje in to, da bodo v prihodnosti pomembni tudi poklici, ki se bodo nanašali na varovanje okolja ter da stroji ne morejo nikoli popolnoma nadomestiti človeškega dela.

Na regijsko tekmovanje, ki bo  16. 3. 2020, v Štorah,  se je uvrstil Žan Luka Umičević.

Mentorica skupnosti učencev: Anita Šmid

ŠOLSKI PARLAMENT

V torek, 28. 1. 2020, je ob 13. uri na naši šoli potekal otroški parlament na temo “Moja poklicna prihodnost”. Na šolskem parlamentu  so predstavniki vseh razredov prenesli parlamentarcem, pomočnici ravnatelja in mentorici skupnosti učencev razmišljanja na temo Moja poklicna prihodnost. O tej temi so učenci razpravljali na razrednih skupnostih. Svoja mnenja, stališča in ugotovitve sošolcev so podkrepili in popestrili z izvirnimi filmi in prezentacijami. Predsednik skupnosti učencev, Žan Luka Umičević, je povezoval srečanje ter parlamentarcem zastavljal vprašanja. Po uspešnem pogovoru, ki se je razvil med učenci, so parlamentarci izbrali predstavnike, ki bodo zastopali učence III. OŠ na občinskem parlamentu. To so: Živa Pustatičnik, Ajda Botolin, Jakob Čater, Sara Zorko, Ema Šarman, Žan Luka Umičević, Tim Bezenšek, Ariana Slapšark, Nikita Šumiga Kolarić ter Ana Steblovnik. Izbranim predstavnikom iskreno čestitamo!

Predsednica SU: Anita Šmid

 


 


KOCKA ČLOVEČNOSTI – IGRA VRLIN ZA ŽIVLJENJE

 

SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU
AIDS izdelovanje pentelj ozavanje
V okviru SU smo se odločili in izdelali rdeče pentlje ob svetovnem dnevu boja proti AIDSU. Prostovoljci Žan Luka, Klara in Marcel so pentlje razdeljevali ter s tem ozaveščali učitelje, učence in obiskovalce šole.
  aids  AIDS razdeljevanje pentelj
REGIJSKI OTROSKI PARLAMENT splet page 001
OBCINSKI OTROSKI PARLAMENT splet page 001
SOLSKI OTROSKI PARLAMENT splet page 001

 

 

 

Dostopnost