OBČINSKI PROJEKTI

PROJEKT

KOORDINATOR

NOSILCI

ROK

Evropska vas – koordinacija projekta v MO Celje

Aleksander Verhovšek

tim sodelavcev

vse leto

Pozdrav ptic miru

Nevenka Dečman

tim sodelavcev

19. september 2020

Mladi podjetniki

Damjana Kladnik

razredniki 5. r., ŠSS

vse leto

Evropska vas

Helena Brezovnik

vsi delavci šole

7. maj 2021

Ambasador kulture

Alena Munda

Alena Munda

vse leto