Skoči na glavno vsebino

III. OSNOVNA ŠOLA CELJE, VODNIKOVA 4, 3000 CELJE

Ravnatelj: Aleksander Verhovšek, prof.
Pomočnica ravnatelja: Alena Munda, prof.
Poslovna sekretarka: Tanja Pirnat

TAJNIŠTVO 03 425 14 00 tanja.pirnat@3os-celje.si
RAVNATELJ 03 425 14 12 aleksander.verhovsek@3os-celje.si
POMOČNICA RAVNATELJA 03 425 14 13 alena.munda@3os-celje.si
SVETOVALNA SLUŽBA 03 425 14 15
03 425 14 16
damjana.kladnik@3os-celje.si
monika.pavlovic@3os-celje.si
VODJA ŠOLSKE PREHRANE 03 425 14 03 spela.ude@3os-celje.si 
KNJIŽNICA 03 425 14 18 urska.sotler@3os-celje.si
ZBORNICA RS 03 425 14 19
ZBORNICA PS 03 425 14 14
ZBORNICA 1/9 03 425 14 30
KUHINJA 03 425 14 17
Dostopnost