Skoči na glavno vsebino

 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 2022/23

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK POUČUJE RAZREDNIK NALOGE
1. Natalija ANDERLUH ŠPO,  IP IŠO, NIP ŠPO
2. Darja BASTL RP 2.a
3. Helena BREZOVNIK RP, NIP TJA 1.b
4. Andreja CVELFER RP 5.c vodja tima II. triade
5. Peter ČANJI DKE, TJA, OPB, JV
6. Romana DAUGUL SLJ 7.a
7. Nevenka DEČMAN RP 5.a
8. Mojca GODEC IP ROM, NIP RAČ, IP MME, IP UBE računalničarka
9. Anton GOLNAR ŠPO, IP IŠO, IP ŠSS, IP ŠZZ, NIP ŠPORT, OPB, JV fotografiranje
10. Tomislav GOLOB ZGO, GEO
11. Tadej GREGORC OPB urejanje šolske spletne strani, knjižničar, ozvočenje, učbeniški sklad, vodja tima OPB
12. Bernarda JERAJ RP 4.a
13. Vesna KAČIČ MAT, TIT, JV 6.a
14. Damjana KLADNIK DSP šolska svetovalna delavka, koordinator RS, zdravstvena vzgoja, vzdrževanje reda
15. Melita KOSABER KEM, BIO, NAR, IP RČL, JV 9.a  
16. Julija KRAMER RP 3.a
17. Špela KRESNIK RP, NIP TJA 5.b
18. Monika KRISTANC DSP   šolska svetovalna delavka
19. Ema KUHAR OPB
20. Katarina KURNIK TIT, LUM, IP LS1, IP LS2, IP OGL, IP OGU, NIP TEH
21. Lavra KUSERBANJ 2. učiteljica v 1. r., OPB
22. Anamarija LAH ŠUSTER SLJ, IP NI1, IP NI2
23. Špela LIPUŠ GUM, OPZ, MPZ, NIP UME, IP GLP 8.b vodja tima ŠLG
24. Sanja MARCEN CVAHTE  RP, OPB 1.a
25. Sara MERNIK RP, OPB 1.c
26. Matej MOČNIK TJA
27. Alena MUNDA 4.,5.,6. r. SLJ, MAT mus, ISP pomočnica ravnatelja, urejanje oglasnega ekrana
28. Petra ODLAZEK 2. učiteljica v 1. r., OPB, JV
29. Nadja ROBNIK OPB
30. Lea PODPEČAN MAT 6.b vodja matematičnega tima
31. Urška SOTLER GEO knjižničarka, šolska kronika, splošna podoba šole
32. Helena ŠKARLIN OPB spremljevalka
33. Anita ŠMID RP 3.b mladinski tisk, skupnost učencev
34. Marinka ŠPAN MAT, FIZ 9.b
35. Špela UDE NAR, GOS, BIO, IP SPH, vodja družboslovno-naravoslovnega tima, organizator šolske prehrane
36. Sara URBANIJA RP 4.b
37. Metka VAJDIČ TJA, SLJ 7.b vodja jezikoslovnega tima
40. Aleksander VERHOVŠEK TJA ravnatelj, sodelovanje z mediji
41. Lucija VRHOVŠEK JANČIČ ŠPO, IP ŠSS, NIP ŠPO
42. Simona ZUPANČIČ RP 2.b vodja tima I. triade

ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK POUČUJE
1. Urška GLAVNIK (OŠ Ljubečna) LUM, IP LS 3
2. Nataša SLAPNIK (Ekonomska šola Celje)                       TJA, NIP N2N
3. Maja JERIČ (Ekonomska šola Celje) OPB, ZGO
4. Lucija POLENIK specialna pedagoginja
5. Sara Senica Pignar specialna pedagoginja
6. Nadja KOŠTOMAJ surdopedagoginja
7. Nadja ŠTURBEJ surdopedagoginja
8. Tanita PRAŽEN logopedinja

OSTALI DELAVCI ŠOLE

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK NALOGE
1. Tanja PIRNAT poslovna sekretarka
2. Robert JERMAN hišnik
3. Anton LIPIČNIK kuhar
4. Blaž RIBIČ LIPNIK kuhar
6. Marija BEZGOVŠEK pomočnica kuharja
7. Melita REDNAK čistilka
8. Jadranka ŽOLGER čistilka
9. Simona BEZGOVŠEK čistilka
10. Bernarda ZAVRŠEK čistilka
11. Štefica ZUPANC čistilka
12. Sadina MEMIŠEVIĆ čistilka
13. Nataša RAZGORŠEK spremljevalka
14. Suzana JAVŠNIK spremljevalka
15. Ana TOMIĆ informatorka (javna dela)
16. Damjana STROPNIK učna pomoč (javna dela)
Dostopnost