Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

zaradi ugodne epidemiološke slike se nadaljuje načrtovano rahljanje ukrepov vlade RS, saj se s ponedeljkom, 25. 5. 2020, v šole ponovno vračajo učenci 9. razredov. Skupaj z devetošolci se lahko v šolo v ponedeljek vrnejo tudi nekateri učenci 4.–8. razreda, ki potrebujejo učno pomoč. Zaradi strogih ukrepov, ki jih šole izvajamo in pomanjkanja prostih učilnic, bomo v šolo učence 4.–8. razreda vabili individualno. Učenci, za katere se bodo strokovni delavci odločili, da jih povabijo v šolo, bodo pravočasno obveščeni o dnevu, času in namenu prihoda v šolo.

Še vedno velja, da se smejo v šolo vrniti zgolj zdrave osebe. Ob ponovnem vstopu v šolo morajo učenci s sabo prinesti podpisano izjavo staršev, ki jo lahko najdete na tej povezavi. Izpolnjeno in podpisano izjavo morajo devetošolci imeti s sabo prvi dan pouka, to je 25. 5. 2020.

Učencem prvega triletja ni potrebno nositi zaščitnih mask, kar ne velja za devetošolce. Zanje je uporaba mask obvezna v času, ko vstopajo v šolo in se gibljejo po hodnikih. V razredu jim maske ne bo potrebno nositi. Poleg maske lahko učenci uporabljajo tudi šale, rute ali kaj podobnega. Učenci morajo v šolo priti s svojo masko.

Na šoli se bodo iz obeh devetih razredov oblikovale štiri manjše učne skupine (razdelitev v skupine bosta učencem po e-pošti poslala razrednika). Učenci bodo celoten čas pouka preživeli v njim določenem prostoru, ki ga ne bodo zapuščali, saj ne bo prehajanja iz ene učilnice v drugo. Tudi med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci učilnic ne bodo zapuščali. Pred in po pouku ter med vsakim odmorom bomo prostore intenzivno prezračili. Malico, ki jo bodo imeli vsi učenci, bodo le-ti zaužili v razredu, v jedilnici se bo ob 13.30 postreglo zgolj kosilo prijavljenim učencem.

Učenci bodo v šolski objekt vstopali posamično skozi za to predviden vhod (stranski vhod v garderobo) in pri tem ohranjali 1,5 do 2-metrsko medsebojno razdaljo. V šolo bodo smeli vstopati samo učenci in zaposleni, ostali pa le po potrebi in po predhodni najavi ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov. Šola bo v času izvajanja obveznega in razširjenega programa zaklenjena, da bomo tako preprečili vstop nepooblaščenim osebam ter zmanjšali možnost prenašanja okužbe.

Da bi zmanjšali možnost prenosa okužbe, bodo devetošolci v šolo praviloma prihajali kasneje kot učenci prvega triletja. Pri prihodu v šolo bodo upoštevali urnik, ki je objavljen tukaj. V šolo učenci pridejo 10 minut pred pričetkom pouka. Potrebščine za pouk bodo devetošolci s sabo prinašali in odnašali dnevno. Še vedno veljajo vsa določila šolskega protokola vračanja v šolo, ki so objavljena v tem dokumentu. Vljudno prosimo, da se z dokumentom natančno seznanite.

Vam in vašim najbližjim želimo veliko zdravja.

 

Celje, 23. 5. 2020

Aleksander Verhovšek, ravnatelj III. OŠ Celje

Dostopnost