Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, dragi učenci!

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se v šole vračajo učenci 4. in 5. razredov, sledijo jim učenci od 6. do 8. razreda, ki se v šolo vrnejo v sredo, 3. 6. 2020. Od srede naprej bo pouk na šolah omogočen za vse učence slovenskih osnovnih šol.

S 1. 6. 2020 se prav tako ukinja pouk v manjših skupinah, tako da bomo s ponedeljkom pričeli s poukom po običajnem urniku in v matičnih razredih, kot je veljalo do 13. 3. 2020.

Kljub vsemu bo še vedno potrebno izvajati določene omejitve oz. prilagoditve dela ter skrbeti za osebno higieno. V nadaljevanju vam želimo podati nekaj osnovnih informacij glede dela v šoli od ponedeljka, 1. 6. 2020, za učence 6. – 8. razreda pa od srede, 3. 6. 2020):

 • Pouk bo za vse učence potekal v matični skupini (celoten razred bo ves čas skupaj) v matični učilnici razreda. Klasičnih odmorov ne bo, saj bodo učenci ostajali v razredu, tako da bo za odmore posamičnih razredov pripravljen urnik.
 • Izvajal se bo normalen pouk po urniku, ki je veljal do 13. 3. 2020. Izjema so izbirni predmeti, kjer bodo učenci obveščeni o načinu izvajanja (npr. tedensko kroženje različnih skupin učencev, da bi se izognili neželenemu mešanju različnih skupin učencev).
 • Po ustaljenem urniku se bosta izvajala jutranje varstvo in podaljšano bivanje za učence, ki so obe obliki varstva obiskovali do 13. 3. 2020. V kolikor bi se odločili, da vaš otrok JV ali OPB ne bo več obiskoval, vas prosimo, da to sporočite razredniku.
 • Prehrana bo potekala v skladu s prijavami na obroke, kot so veljale do 13. 3. 2020. Če bi starši želeli spremeniti število prijavljenih obrokov, to, prosimo, sporočite v tajništvo šole. Učenci bodo na kosilo hodili po novem urniku, da bomo v skladu z navodili NIJZ preprečili pretirano mešanje skupin.
 • Malico za učence 1. – 3. razredov bodo javni delavci prinesli v razred, pri starejših učencih bodo malico v razred prinesli dežurni učenci. Pri malici bodo učenci vedno dobili čaj, sok ali napitek. Ker pri vodomatih ne bo lončkov za vodo, predlagamo, da imajo učenci v torbi svojo stekleničko, ki jo bodo prinesli od doma in kamor si bodo vodo lahko natočili sami. Po polnjenju stekleničke si mora otrok ob vrnitvi v razred umiti roke.
 • Pri vstopu v šolo in odhodu s šole se bo še vedno razkuževalo roke, učenci bodo uporabljali le stranska vrata v šolske garderobe, kot je veljalo do zdaj, in še vedno bo veljalo, da starši oz. druge nepooblaščene osebe v šolo ne bodo smele vstopati. Zelo pomembno je, da se otroci ob vstopu v šolo in garderobo držijo predlagane medosebne razdalje in da omejujejo stike z vrstniki in s predmeti v garderobah. Prav tako je zelo priporočljivo, da učenci v času, ko pridejo v šolo oz. vstopijo v garderobo ali se v garderobo ob odhajanju domov vračajo, nosijo zaščitno masko, šal ali ruto, saj v tem delu šola ne bo mogla zagotoviti popolne varnosti.
 • Starše, ki učence pripeljete v oddelek jutranjega varstva, prosimo, da ste pri prihodu točni. Učenci bodo v šolo lahko vstopili največ 15 minut pred pričetkom pouka, saj učencem ne bomo dovoljevali, da v šolo prihajajo predčasno in se zadržujejo v garderobi.
 • Šola do konca šolskega leta ne bo izvajala nenujnih dejavnosti, kot so šola v naravi, kolesarski izpit, ekskurzije, skupinske prireditve, proslave ipd.
 • Učencem, ki morajo do konca leta popraviti oceno ali pridobiti dodatno oceno, bo šola zagotovila ustrezne oblike pomoči in možnost, da uspešno zaključijo šolsko leto.
 • Dodatna strokovna pomoč se od 1. 6. 2020 (oz. za učence 6. – 8. razreda od 3. 6. 2020) izvaja nemoteno v prostorih šole.
 • Še vedno velja, da se smejo v šolo vrniti zgolj zdrave osebe. Ob ponovnem vstopu v šolo morajo učenci 4. – 8. razreda s sabo prinesti podpisano izjavo staršev, ki jo lahko najdete na tej povezavi. Izpolnjeno in podpisano izjavo morajo učenci 4. – 8. razreda imeti s sabo prvi dan pouka.
 • Uporaba zaščitnih mask sicer 1. 6. 2020 ne bo več obvezna, se pa kljub vsemu še vedno svetuje nošenje maske v zaprtih prostorih, kjer bo zdaj več učencev. To še posebej velja za čas, ko se učenci in delavci šole gibljejo v skupnih prostorih šole (hodniki, garderoba).
 • Dežuranje učencev v pritličju in jedilnici šole se do konca šolskega leta ne bo izvajalo.
 • Roditeljski sestanki in druge oblike srečanj (sestanki sveta staršev oz. zavoda) bodo izvedeni s pomočjo dopisnih sej in ne v živo.
 • V ponedeljek odpadejo vse dejavnosti, ki se izvajajo pred 8.20 z izjemo jutranjega varstva.
 • Šolske torbe bodo učenci lahko dnevno odnašali domov. V primeru mlajših učencev se bodo učenci glede odnašanja torb domov dogovorili z razredniki.
 • Danes prejeta navodila NIJZ v veliki meri še vedno ohranjajo priporočila, ki smo jih zapisali v protokolu postopnega vračanja v šolo in ga objavili na šolski spletni strani. Protokol se tako še vnaprej smiselno uporablja in velja do sprememb navodil pristojnih služb.

Veselimo se ponovnega prihoda v šolo in vam ter vašim najbližjim želimo veliko zdravja.

Celje, 29. 5. 2020

Aleksander Verhovšek,
ravnatelj III. OŠ Celje

Dostopnost