Skoči na glavno vsebino

Na šoli je v zadnjem tedni avgusta potekal tečaj angleščine English in Action, ki se ga je udeležilo 25 učencev od 4. do 9. razreda.

Poučevali sta 2 učiteljici, ga. Cassienne Krenek ter ga. Bernadette McConnell. Nivo angleščine je bil A1/A2 pri skupini učencev od 4. do 6. razreda (14 učencev) ter B1/B2 pri skupini učencev od 7. do 9. razreda (11 učencev). Tečaj je potekal vsak dan od 8.20 do 13.35. Učenci so predvsem pilili praktično rabo angleškega jezika, širili svoj besedni zaklad, se urili v javnem nastopanju, krepili skupinsko interakcijo ter poglabljali svoje znanje iz kulture in običajev angleško govorečih dežel. Izdelovali so plakate in se pripravljali na zaključno kratko dramsko uprizoritev.

V petek, 30. 8. 2019, ob 15.00 (AN1),  so učenci skupaj z učiteljicama pripravili tudi zaključni nastop za starše, kjer so na zanimive in inovativne načine predstavili svoje delo preko celotnega tedna učenja angleščine. Zaključne prireditve se je v imenu tima TJA udeležil Peter Čanji, ki je poskrbel za slikovni material.

Koordinator: Matej Močnik

Dostopnost