Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,


Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo in na NIJZ pošljemo šole, do napotitve v karanteno na domu podaljšalo na nekaj dni. V soboto, 15. 1. 2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov bodo obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole bodo še nadalje ravnali skladno z navodili MIZŠ in NIJZ. To pomeni, da bomo v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričeli z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Hkrati bo šola redno objavljala tudi seznam oddelkov v karanteni vključno z datumom, do kdaj bo za posamične razrede veljala karantena in posledično izobraževanje na daljavo. Kar zadeva delovni teden v času med 17. in 21. 1. 2022, velja, kot sledi spodaj:

na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)  se v tednu od ponedeljka, 17. 1. 2022, zaradi odrejene karantene izvaja izobraževanje na daljavo za:

  • učence 4. c – izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do vključno ponedeljka, 17. 1. 2022;
  • učence 7. b – izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do vključno torka, 18. 1. 2022;
  • učence 3. b – izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do vključno srede, 19. 1. 2022;
  • učence 1. b – izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do vključno srede, 19. 1. 2022
  • učence 9. a – izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do vključno četrtka, 20. 1. 2022.
Dostopnost