Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, drage učenke in učenci.

V sredo, 17. 11. 2021, bomo pričeli z izvajanjem samotestiranja. Verjamemo, da ste si doma že uspeli ogledati povezave, ki smo vam jih poslali v prejšnjem dopisu in ki so vam bile v pomoč, da ste se o samotestiranju dodatno informirali in si tudi ogledali, kako bo potekalo.

Skupaj s tem dopisom ste danes prejeli še soglasje za izvedbo samotestiranja. Na tem dokumentu starši oz. zakoniti zastopniki označite, če se s samotestiranjem, ki bo v šoli potekalo trikrat tedensko, strinjate ali ne strinjate. To potrdite z vašim podpisom. V kolikor je vaš otrok cepljen ali ima uradno potrdilo, da je covid prebolel v roku preteklih 6 mesecev, imate možnost, da se vaš otrok ne samotestira. V tem primeru lahko na obrazec zapišete, da se s samotestiranjem ne strinjate, a morate šoli v tem primeru omogočiti vpogled v potrdilo o polnem cepljenju oz. potrdilo o prebolevnosti (potrdilo lahko npr. učenec prinese na vpogled razredniku skupaj s soglasjem). Rok za vrnitev podpisanega soglasja in omogočenega vpogleda v pogoj PC je torek, 16. 11. 2021. Soglasje učenci vrnejo razredniku. Pri oddelkih, ki so trenutno v karanteni, vas bo o načinu in roku za vrnitev soglasja obvestil razrednik.

V kolikor otrok ne izpolnjuje pogoja PC (prebolevnik, cepljen) in se starši s samotestiranjem v šoli ne strinjate (oz. bo učenec do torka, 16. 11. 2021, pozabil vrniti soglasje), bo učenec ostal doma, saj ne izpolnjuje pogoja, da obiskuje pouk v šoli. Za takšnega učenca bo organiziran pouk na daljavo. Navodila za pouk na daljavo bo učencem sproti podajal razrednik oz. predmetni učitelji v okolju Teams, ki ga uporabljamo v primeru pouka na daljavo. V primeru 1. triade bo pouk na daljavo organiziran s pomočjo el. pošte in šolske spletne strani. V kolikor bi se starši naknadno odločili in privolili v samotestiranje v šoli, lahko to šoli pisno sporočijo in na šolo dostavijo podpisano soglasje. Učenec bo v tem primeru takoj lahko pričel z obiskovanjem pouka v šoli, le da bo ob prvem prihodu v šolo izvedel samotestiranje, nato pa se bo samotestiral skupaj s preostalimi učenci.

Samotestiranje se bo izvajalo ob ponedeljkih, sredah in petkih 1. šolsko uro. V kolikor učenci 1. šolske ure nimajo pouka oz. imajo pouk v skupini, kjer so deljeni na deklice in dečke ter niso sočasno pri pouku (tehnika, gospodinjstvo), se samotestiranje izvede 2. šolsko uro. To velja za razrede 6.c (ob ponedeljkih) in 8. a, 8. b ter 9. c (ob sredah).

Samotestiranje se bo izvajalo v matičnih učilnicah in pod nadzorom strokovnega delavca. Nadzorna oseba bo otrokom le podajala navodila in jih vodila skozi proces samotestiranja ter se v nobenem primeru otroka ne bo dotikala, jemala brisa ali kako drugače posegala v otrokovo telesno ali duševno integriteto. Prav tako se nihče z izjemo vašega otroka ne bo smel dotikati seta za samotestiranje v času, ko se samotestiranje prične izvajati. Pred pričetkom prvega samotestiranja si bodo učenci skupaj z nadzorno osebo podrobno ogledali video posnetek, kako se pravilno samotestirati, in bodo skozi proces samotestiranja ustrezno vodeni. To bomo na šoli po potrebi izvajali tolikokrat, dokler ne bomo vsi ustrezno vešči postopka samotestiranja.

Zaradi lažje organizacije in izvedbe samotestiranja bodo učenci v šolo hkrati prinesli več setov za samotestiranje, tako da v torek, 16. 11. 2021, ali v sredo, 17. 11. 2021, učenci v šolo prinesejo vse teste, ki ste jih starši dobili v lekarni. Za prevzem testov za samotestiranje boste starši potrebovali otrokovo kartico zdravstvenega zavarovanja. Na šoli bomo vodili evidenco, koliko testov je kdo prinesel, in učence sproti obveščali, kdaj je potrebno prinesti dodatne. V primeru, da kdo od učencev testov ne bo prinesel v šolo, ker jih je pozabil ali jih zaradi pomanjkanja zalog v lekarni niste mogli prevzeti, bomo na šoli omogočili testiranje z drugim testom, ki ga bomo nadomestli, ko bo učenec teste naknadno prinesel v šolo.

Opomniti bi vas želeli tudi, da je nošnja mask pri pouku še vedno obvezna za vse učence ves čas, ki ga preživijo v šoli. V času testiranja si bodo učenci masko lahko sneli, ko si bodo z vatirano paličico jemali bris iz sprednjega dela nosu. Trenutno učenci maske nosijo v šolo s sabo. Če bo Vlada RS poskrbela za maske za učence, kot je bilo napovedano, jih bomo učencem razdelili na šoli. O tem bodo učenci pravočasno obveščeni.

Zaradi boljše preglednosti ponovno navajamo nekaj ključnih aktivnosti in rokov, ki bodo omogočili ustrezno pripravo na in kasnejšo izvedbo samotestiranja:

  • prejeto soglasje učenci razredniku vrnejo do torka, 16. 11. 2021 (za učence v karanteni bodo veljali drugačni dogovori, ki jih bo sporočil razrednik),
  • vse teste, ki ste jih prevzeli v lekarni, učenci v šolo prinesejo najkasneje do srede, 17. 11. 2021,
  • najkasneje do srede, 17. 11. 2021, je šoli potrebno omogočiti vpogled v izpolnjevanje pogoja PC, da se učencu, ki ta pogoj izpolnjuje, ne bo potrebno samotestirati,
  • za učence, ki se ne bodo samotestirali, bo od 17. 11. 2021 dalje pouk potekal na daljavo (okolje Teams oz. s pomočjo el. pošte pri učencih 1. triade),
  • v kolikor se starši naknadno odločite za samotestiranje, morate šoli vrniti pisno soglasje, da z datumom prejema soglasja učencu lahko omogočimo spremljanje pouka v živo.

Urnikov v času izvedbe samotestiranja ne bomo spreminjali, kar pomeni, da se učenci lahko udeležujejo tudi predur oz. dejavnosti, ki so predvidene pred 1. učno uro. To velja tudi za sredo, 17. 11. 2021.

Ob zaključku bi vas ponovno želeli prositi, da vsi skupaj zasledujemo največjo korist vseh otrok in na čim bolj miren, odgovoren in dostojanstven način skupaj prehodimo to izjemno težko obdobje, ki ga živimo. Ponovno vas vabimo, da se tudi doma pred sredo seznanite s potekom samotestiranja s pomočjo spodnjih povezav, da bodo posebej mlajši učenci bolje pripravljeni in bodo samotestiranje lažje izvedli.

Uporabne povezave:

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje (uradna stran NIJZ z vsemi informacijami o samotestiranju v OŠ)

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/samotestiranje_infografika_mz_0.pdf (infografika)

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU (videoposnetek o poteku samotestiranja)

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/protokol_ucenci_november_p.pdf (protokol)

Lepo vas pozdravljam.                                                                                                           

Aleksander Verhovšek, ravnatelj III. OŠ Celje             

Dostopnost