Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020, sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20). Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Šola tako izvaja obvezni in razširjeni program, ne izvaja pa ekskurzij, plavalnih tečajev in kolesarskega izpita. Dnevi dejavnosti se na daljavo lahko izvajajo.

 • Podrobnejše informacije glede organizacije  dela na daljavo na III. OŠ Celje
 1. Za učence od 1. do 3. razreda bo objava učnih gradiv potekala preko spletne strani šole. Naslov za direkten dostop do učnih gradiv je objavljen in jasno viden na šolski spletni strani. Lahko pa uporabite tudi spodnjo povezavo:

https://drive.google.com/drive/folders/1yDm0IMeUtsvpSkKOBDUJHbTqy_1EXNM5

Gradiva za učence od 1. do 3. razreda bodo na spletno mesto nameščena vsak večer za naslednji dan. To pomeni, da bodo gradiva za ponedeljek, 9. 11. 2020, objavljena v nedeljo, 8. 11. 2020, zvečer. Ta način dela bo veljal do preklica, saj je veliko staršev prosilo, da bi dostop do učnih gradiv imeli že zjutraj pred odhodom v službo.

Pouk preko videokonferenc v prvi triadi ni predviden, se bomo pa na šoli potrudili, da gradiva pripravimo na način, da bodo karseda zanimiva, razumljiva, interaktivna in prijazna tako do otrok kot vas, staršev, brez katerih se vaši otroci zagotovo ne bodo znašli.

 • Za učence od 4. do 9. razreda bodo učna gradiva objavljena v programskem okolju MS Teams. Dostop do aplikacije je bil urejen že septembra za vse učence druge in tretje triade. Prav tako so strokovni delavci z njimi preizkusili prijavo v programsko okolje in poskusno izvedli nekaj vaj, ki so učencem pomagale usvojiti potrebno znanje za samostojno delo.

Gradiva za učence 4. – 9. razreda bodo strokovni delavci objavljali dnevno in najkasneje do večernih ur za naslednji dan.

Domnevamo, da bodo pri učencih 4. in 5. razredov uvodoma kakšne težave, dokler se programskega okolja ne navadijo, a nas izkušnje starejših učencev, ki so se s poukom na daljavo srečali že pred jesenskimi počitnicami, učijo, da je uvodnih zapletov hitro konec in da so v primeru vprašanj kot tudi negotovosti vedno na voljo delavci šole in vrstniki.

Pouk preko videokonferenc za učence od 4. do 9. razreda bodo imeli učenci v obsegu do polovice tedenske obveznosti pri posameznem predmetu (npr. v primeru matematike, ki je na urniku štirikrat tedensko, se predvideva, da bo polovica ur v živo) in izključno v času, ko je posamezen predmet na urniku.

Na šoli smo se odločili, da bomo pouk na daljavo izvajali v skladu z veljavno razporeditvijo ur v urnikih, da učencev ne bomo po nepotrebnem zmedli. Urniki učencev tako ostajajo nespremenjeni, izvajajo se redne učne ure kot tudi ure obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. Šola ne bo izvajala ur interesnih dejavnosti in ur dopolnilnega ter dodatnega pouka, bodo pa učencem, ki potrebujejo pomoč, na voljo strokovni delavci, ki so že prejeli sezname otrok, s katerimi bodo v neposrednem kontaktu.

Ure dodatne strokovne pomoči se bodo izvajale po urniku.

Ostale informacije

 • V tednu od 9. 11. 2020 do 13. 11. 2020 bo pouk potekal po običajnem urniku.
 • V času dela na daljavo načrtujemo tudi izvajanje dnevov dejavnosti. Če se bomo odločili, da dan dejavnosti izvedemo, bomo učence o tem pravočasno obvestili. Trenutno bomo z izvajanjem dni dejavnosti sicer še počakali, če bi bilo potrebno 5 delovnih dni zaradi podaljšanja počitnic vrniti v obliki sobotnega pouka. V tem primeru bomo dneve dejavnosti prihranili za delovne sobote.
 • Govorilne ure se ne izvajajo po običajnem urniku, saj jih ne moremo izvajati v živo. Strokovni delavci so staršem na voljo na svojih službenih elektronskih naslovih, ki so objavljeni na šolski spletni strani (ime.priimek@3os-celje.si). Starše prosimo, da nas kontaktirate, če imate kakršna koli vprašanja ali zaznate težave, o katerih nas je potrebno obvestiti.  
 • Roditeljskih sestankov, sestankov sveta staršev in sveta zavoda do nadaljnjega ne bo oz. se bodo po potrebi izvedli na daljavo.
 • Razredne ure bodo razredniki izvajali v živo preko videokonferenc.
 • Učitelji bodo beležili in spremljali odsotnost učencev pri pouku. Razredniki bodo ob ponavljajočih izostankih starše manjkajočih učencev tudi obvestili.
 • Starše prosimo, da z otroki pogovorite o bontonu na videokonferenčnih urah in vas vabimo, da tudi sami spremljate delo na daljavo, da ne bi otroci časa, ko so sami doma, izkoristili za druge stvari in zanemarjali šolsko delo.
 • O terminih ocenjevanja bodo učence oziroma vas starše sprotno obveščali razredniki na razredni stopnji in predmetni učitelji na predmetni stopnji.
 • Učitelji podaljšanega bivanja in učitelji programov, ki se v času pouka na daljavo ne bodo izvajali, bodo namesto tega izvajali tutorstvo za učence po razporedu, ki jim je že bil posredovan. Razredniki bodo starše vključenih otrok obvestili o tem, da jim je šola zagotovila dodatno strokovno pomoč. V kolikor opazite, da bi vaš otrok potreboval dodatno pomoč v času pouka na daljavo, vas prosimo, da o tem obvestite razrednika.
 • V času pouka na daljavo bodo vsa gradiva pripravljena tako, da ne bo potrebno njihovo tiskanje. Obvezna pa bo uporaba učbenikov in delovnih zvezkov, ki so jih učenci prejeli ob začetku šolskega leta oz. jih imajo na voljo na spletu. V kolikor so učenci v času odhoda na počitnice v šoli karkoli pozabili, vas prosimo, da nas o tem obvestite in se v času uradnih ur oglasite na šoli.
 • Šola bo v času med 9. in 13. 11. 2020 zaprta. Uradne ure bodo v ponedeljek, 9. 11. 2020, med 8.00 in 13.00 ter v četrtek, 12. 11. 2020, med 8.00 in 13.00. V primeru prihoda na šolo je nujna vnaprejšna najava prihoda na e-naslov info@3os-celje.si, pri čemer navedete datum, čas in razlog prihoda, da se lahko ustrezno pripravimo.
 • Šola bo odprta tudi v času prevzema toplih obrokov, to je vsak dan med 12.00 in 13.30. Vhod v šolo za potrebe prevzema toplega obroka bo pri glavnem vhodu z dvorišča, kjer bo prevzemnike obroka v šolo spuščal delavec šole.
 • Šola bo učencem, ki doma nimajo ustrezne tehnične opreme za delo na daljavo, poskušala zagotoviti potrebno opremo z izposojo šolskih tabličnih računalnikov. Le-teh je po izposoji učencem 6. – 9. razreda ostalo le še nekaj, tako da se bojimo, da opreme ne bo dovolj. Vse, ki bi potrebovali pomoč pri zagotavljanju potrebne računalniške opreme, kljub temu prosimo, da nam to čim prej sporočite na el. naslov aleksander.verhovsek@3os-celje.si.
 • O datumu in uri prevzema računalniške opreme za izposojo vas bomo po prejemu vaše prošnje invidivualno obvestili.

  Priprava in prevzem toplih obrokov za učence s subvencionirano prehrano
 • Šola bo za učence III. OŠ Celje, ki se izobražujejo na daljavo in ustrezajo cenzusu za subvencionirano prehrano, zagotovila topel obrok. Ta pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 evrov (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).
 • Učenci oz. starši se na prevzem toplega obroka prijavijo preko te povezave, šola pa za učence, ki se prijavijo na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v evidencah.
 • S prijavo na prevzem toplega obroka učenci privolijo, da občina in šola podatke uporabita za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.
 • Učenci oziroma njihovi starši topli obrok dnevno prevzamejo na šoli in pri tem uporabijo glavni vhod s šolskega dvorišča. Prevzem toplega obroka bo mogoč vsak dan od 9. 11. 2020 dalje med 12.00 in 13.00. Ker III. OŠ Celje nima učencev vozačev, ne bomo omogočali dostave toplega obroka na drugo lokacijo. Prevzem le-tega bo mogoč izključno v prostorih šole v za to predvidenem času.
 • Starše opozarjamo, da je prevzem toplega obroka možen le s strani zdrave osebe, ki mora ob prihodu v šolo nositi zaščitno masko. Prav tako vas opozarjamo, da morate pred zaužitjem prevzetega obroka hrano ponovno pogreti, saj v času prenosa hrane domov ne moremo več zagotavljati primerne temperature ob zaužitju.
 • Topel obrok bo kuhinjsko osebje zapakiralo v termo plastične posode za enkratno uporabo, ki jih po uporabi zavržete.

Drage učenke in učenci!

Prosimo vas, da resno in odgovorno pristopite k delu in učenju na daljavo, da ste pri tem odzivni in da sodelujete s svojimi učitelji. Za vas se bomo karseda potrudili in vam poskušali izkušnjo dela na daljavo olajšati in jo narediti čim bolj zanimivo.

Vsem, učencem in staršem, pa se zahvaljujemo za dosedanje zgledno sodelovanje, strpnost in odgovornost, ki ste jo že in jo še vedno izkazujete pri upoštevanju ukrepov za varovanje zdravja. Tudi zaradi tega smo lahko imeli epidemiološko stanje v šoli ves čas pod nadzorom in nemoteno izvajali vzgojno-izobraževalno delo v šoli. S skupnimi močmi ga bomo, verjamemo, tudi v času dela na daljavo.

Ostanite zdravi in lep pozdrav.

Celje, 6. 11. 2020                                                             

Aleksander Verhovšek, ravnatelj III. OŠ Celje 

Dostopnost