Skoči na glavno vsebino

Teden pisanja z roko organizira Društvo Radi pišemo z roko v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom za šolstvo RS in uspešnimi slovenskimi podjetji. V letu 2022 je Teden pisanja z roko potekal že sedmič. Tudi na naši šoli se vključujemo v to vseslovensko akcijo s šolskim projektom Teden pisanja z roko. Namen Tedna je ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, ga spodbuditi ter vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko. Če bomo pisali z roko, bomo ohranili to fino motorično spretnost, ki je pomembna za mlajše in starejše generacije.
In kaj smo počeli na III. OŠ Celje ob tednu pisanja z roko? Kar 2/3 (348 učencev) oddelkov se je pridružilo pisanju z roko na tak ali drugačen način, česar smo izjemno veseli. Razstava, ki smo jo ob zaključku projekta pripravili, priča o izjemnem delu mentorjev, ki so uspeli motivirati svoje učence, da se potrudijo in opravijo izjemno delo izven strogih okvirov rednega pouka.
Odločili smo se, da v tednu s pisanjem zbiramo tudi stare zvezke za recepte in stare šolske zvezke, ki so jih v šolo prinašali učenci, mi vsi pa smo si lahko na razstavi ogledali, kako pomemben poudarek so dajali v šoli v preteklosti lepopisju in kako lične zvezke so imele naše babice in prababice.
V podaljšanem bivanju v 5. razredu (Bernarda Jeraj) so si za teden pisanja z roko učenci želeli izdelati inicialko in pri tem sodelovali s 1. a. Nastale so inicialke v obliki sestavljanke.
V 1. b (Helena Brezovnik) spoznavajo kulturne ustanove v Celju. Odločili so se, da izdelajo razglednice na to tematiko. Razglednice nameravajo poslati drugošolcem Osnovne šole Maksa Pečarja Ljubljana- Črnuče, s katerimi si skozi šolsko leto dopisujejo. Na razglednice so narisali različne kulturne ustanove Celja, v sporočilu pa so jim zaželeli lepe pozdrave iz Celja.
Drugošolci (Julija Kramer, Anita Šmid) so se prelevili v srednjeveške pisarje. Obiskali so šolsko knjižnico, kjer so izvedeli, kako je nastala prva pisava. Svoja imena so nato zapisali z vnaprej pripravljenimi inicialkami, ki so jih še dodatno okrasili in pobarvali. 2. b se je posvetil pisanju z roko tudi v oddelku OPB (Peter Čanji), kjer so razmišljali, kaj jim pomenijo besede domovina, ljubezen in mama.
O sreči pa so razmišljali v 3. b (Urška Sotler) in svoja razmišljanja so zapisali na mavrice, ki so jih sami izdelali. V oddelku OPB (Tadej Gregorc) pa so se pogovarjali o bontonu na spletu in pisanje z roko povezali s projektom Pogum. Spletna pravila so zapisali v obliki prav izvirnega miselnega vzorca – računalnika in USB ključi.
V 4.b (Nadja Robnik) so vsi učenci že v začetku šolskega leta ustvarjali pesmice z naslovom Ne bom. Napisane pesmi so želeli zapisati z roko in biti ustvarjalni še pri zapisovanju. Svoje pesmi so zapisali na starinski papir ter sami izdelali še inicialko. O mamah in mamam pa so pisali učenci 4. c (Ema Kuhar). Pri uri slovenščine so pisali kratke verze in misli o mamah in jih s svojo najlepšo pisavo prenesli na risalni list ter zapise olepšali z barvitimi regratovimi lučkami.
Učenci 5.a (Nevenka Dečman) so zapisali verze Toneta Pavčka in jih likovno opremili in okrasili. Nastali so unikatni odtisi naših rok, okrašeni z barvami in vzorčki. Čas med delom od doma so učenci 5. b (Andreja Cvelfer) zelo dobro izkoristili. V miru so se lahko posvetili učenju kaligrafske pisave unciale, ki so jo dobro zvadili, po prihodu v šolo pa so z njo zapisali pregovore ter jih okrasili z inicialko in ornamenti.
Učenci 6.a so pri likovni umetnosti (Katarina Kurnik) pisali z roko tako, da so pri tem narisali s pisanjem avtoportrete. Pisane besede so uporabili kot risarski primarni element- črto. V 6. b (Anamarija Lah Šuster) so učenci pri domačem branju obravnavali knjigo Bratovščina Sinjega galeba Toneta Seliškarja. Učenci so v imenu otrok na ladji pisali staršem domov, da jih ne bi skrbelo zanje, saj so odšli brez slovesa. V 6. c (Urška Sotler) so učenci izbrano pesem ali del pesmi slovenskega pesnika s svojo najlepšo možno pisavo zapisali na akvarelni karton, nato pa zapisano še okrasili.
V 7. a (Anamarija Lah Šuster) so pri domačem branju obravnavali Solzice Prežihovega Voranca. Poglobili so se v zgodbo Prvo pismo, kjer je Voranc v imenu družine pisal svojemu bratu v Celovcu. Učenci so o dogajanju v šoli pisali svojim sošolcem, ki so bili tisti trenutek doma. V tednu pisanja z roko so sedmošolci pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane (Špela Ude) zapisali v svoje kuharske knjige recept za vročo čokolado, ki so jo isti dan pripravili in se tako med pisanjem tudi posladkali.
Učenci 8. b (Marinka Špan) so pri razredni uri poiskali in z roko zapisali kratko misel o uspehu v življenju, ki so jo poiskali na spletu ali jo sestavili sami.
Z italijanskimi pregovori v slovenščini in italijanščini so se dotaknili še enega projekta, ki na šoli poteka že vrsto let. To je projekt Evropska vas, kjer v letošnjem šolskem letu preučujejo Italijo. Tako so učenci 6. c in 9. b (Urška Sotler) iskali po spletu italijanske pregovore, nato pa jih lepo zapisali na knjižna kazala s podobo znamenitega Ostržka Carla Collodija.
Tudi pri interesni dejavnosti Pravljična ustvarjalnica (Urška Sotler) so se udeležili tedna pisanja z roko. Izdelali so sliko s svojim imenom, ki jo je poleg barvitosti krasil tudi napis, kako sami sebe vidijo. Tako se v pravljični ustvarjalnici srečujejo glasbenik, plesalka, plezalec in kar nekaj ustvarjalcev!
Ob zaključku tedna pisanja z roko smo na šolskem hodniku pripravili obsežno razstavo, ki privablja mimoidoče učence in učitelje. S svojo privlačnostjo in barvitostjo spodbuja k pisanju z roko in nagovarja, da se naslednje leto pridruži tednu pisanja z roko še več učencev.
Vodja projekta: Urška Sotler

Dostopnost