Skoči na glavno vsebino

Obvestilo o organizaciji dela v času začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih

 

Spoštovani starši,

pristojno ministrstvo je zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 dne 12. 3. 2020 izdalo sporočilo, da bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah, oziroma da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala.

Šole bodo prenehale z vzgojno-izobraževalnim delom do predvidoma nedelje, 29. 3. 2020. V kolikor bo zaprtje šol trajalo dlje, vas bomo o tem pravočasno obvestili preko naših spletnih strani.

III. osnovna šola se je odločila, da s pomočjo šolske spletne strani izvaja pouk na daljavo. Na šolski spletni strani (www.3os-celje.si) bodo od ponedeljka, 16. 3. 2020, vsak dan od 10. ure dalje objavljene vsebine za tekoči dan v tednu. Gradivo boste našli pod zavihkom “Gradiva in povezave” (http://3oscenov.splet.arnes.si/solska-gradiva/). Gradiva bodo objavljena po razredih na razredni stopnji ter razredih in predmetnih področjih na predmetni stopnji.

Ministrstvo za potrebe izvajanja pouka na daljavo ponuja tudi nekaj predlogov in povezav, ki si jih lahko ogledate na povezavah, navedenih na koncu tega dopisa.

Tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podalo določene informacije v zvezi z opravljanjem dela na domu in odrejanjem drugega dela, ki so objavljene na spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-03-05-delo-na-domu-in-odrejanje-drugega-dela-v-izjemnih-okoliscinah/.

O načinu, kako bomo nadomestili izpad vzgojno-izobraževalnega procesa, nas bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvestilo v času, ko se bomo skupaj z učenci vrnili v šolo. Šola se bo z zagotavljanjem pouka na daljavo maksimalno potrudila, da bo izpada pouka čim manj in da bodo aktivnosti, ki jih bomo izvajali v času zaprtja šol, uradno priznane in bodo štete k realizaciji učne snovi.

Strokovni delavci in vodstvo šole bomo dosegljivi ves čas prekinitve pouka od ponedeljka do petka v času med 8.00 in 14.00. Vljudno vas prosimo, da se na posameznega delavca šole obrnete z elektronskim sporočilom. Seznam elektronskih naslovov najdete na šolski spletni strani (http://3oscenov.splet.arnes.si/zaposleni/). V tajništvo šole bo mogoče poklicati v času uradnih ur vsako sredo  med 8.00 in 13.00 na telefonsko številko 03/425 14 00.

Šola bo starše in učence v času prekinitve rednega vzgojno-izobraževalnega procesa redno obveščala o pomembnih informacijah preko šolske spletne strani, zato vas prosimo, da jo redno spremljate.

Jutri, v petek, 13. 3. 2020, bo potekal tudi nujen sestanek ravnateljev celjskih osnovnih šol z ustanoviteljico, MO Celje, tako da vas o dogovorih s sestanka obvestimo takoj, ko bo to mogoče. Če bi se na aktivu dogovorili o drugačnih rešitvah, ki sem jih predstavil v tem dopisu, bomo le-tega ustrezno popravili oz. vas z novim dopisom obvestili o spremembah in dodatnih ukrepih, ki bodo skupni vsem celjskim osnovnim šolam.

V skladu z navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo delo na III. OŠ Celje jutri, v petek, 13. 3. 2020, potekalo normalno. Učence bomo v času pouka seznanili z navodili za delo v času prekinitve pouka. Če se boste starši odločili in izkoristili možnost, da vaš otrok že jutri ostane doma, vas prosimo, da nam to sporočite po telefonu ali na elektronski naslov razrednikov oz. tajništva šole (info@3os-celje.si).

Želim vam veliko zdravja.

Celje, 12. 3. 2020

Aleksander Verhovšek, ravnatelj III. OŠ Celje

 

Povezave na različna e-gradiva in e-skupnosti:

  • članki in posnetki predavanj in delavnic konferenc SIRIKT 2006 – 2018 (Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT; za prejšnja leta kliknite na zavihek zgodovina): https://www.sirikt.si/
  • Evropsko šolsko omrežje (rezultati projektov; Teacher Academy; e-skupnosti): http://www.eun.org/
Dostopnost