Skoči na glavno vsebino

 

ŠOLSKI SKLAD

Zavod III. osnovne šole Celje je na seji sveta zavoda 2. 10. 2012 sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Na osnovi tega smo oblikovali osnovne kriterije in pogoje za dodelitev sredstev za subvencioniranje šol v naravi in ostalih dejavnosti.

 

Prispele vloge za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi se obravnavajo po naslednjih kriterijih:

 

– vložitev vloge za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za subvencioniranje šole v naravi,

 

– fotokopija odločbe Centra za socialno delo o otroškem dodatku,

 

– subvencioniran delež šolskega sklada znaša največ 2/3 celotnega zneska določene šole v naravi, razen v izrednih primerih*,

 

– informacija o sredstvih, ki so bila posameznemu učencu že dodeljena tekom njegovega šolanja na III. osnovni šoli,

 

– v primeru, da učenec prejema sredstva iz naslova botrstva, do subvencije sredstev iz šolskega  sklada ni upravičen.

 

*izredni primer: nenadna izguba službe, zdravstveno stanje v družini, itd. (na osebno prošnjo staršev ali zakonitih skrbnikov otroka).

KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV UČENCEM ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI: TABELA (povezava)

 

Vloge za dodelitev sredstev za potrebe šole v naravi se oddajajo vsaj 14 dni pred izvedbo določene šole v naravi. 

 

Vloge za dodelitev sredstev za potrebe dni dejavnosti in tečajev pa se oddajo najkasneje  dan pred samo izvedbo.

O posameznih vlogah upravni odbor odloča preko korespodenčnih sej (dodelitev sredstev za plavalne in drsalne tečaje, dneve dejavnosti, kjer znesek presega 25 €).  V primerih, ko se odloča o dodelitvi večjih zneskov (npr. šole v naravi) tudi na posameznih sestankih odbora.  Zneski, manjši od 25 €, pa so v domeni razrednika in predstavnika šolskega sklada.


Obrazca za dodelitev sredstev iz šolskega sklada sta na voljo razrednikom in ostalim učiteljem v zbornici šole in kabinetu razredne stopnje ter prostorih 1. razredov. Starši ju lahko pridobijo tudi na spletni strani šole.


Predsednica upravnega odbora šolskega sklada: Helena Škarlin

 

POMEMBNI DOKUMENTI

NOVE MOŽNOSTI ZBIRANJA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV V ŠOLSKEM LETU 2017/18

OBVESTILO DONATORJEM O MOŽNOSTIH NAKAZILA – PODATKI O ŠOLSKEM RAČUNU

ŠOLSKI SKLAD – PRAVILNIK

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

POGODBA O DONACIJI

 

POROČILA O DELU SKLADA 

POROČILO O DELU SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

POROČILO O DELU SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

POROČILO O DELU SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

POROČILO O DELU SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

POROČILO O DELU SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

POROČILO O DELU SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

POROČILO O DELU SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

POROČILO O DELU SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

POROČILO O DELU SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

POROČILO O DELU SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013

Dostopnost