Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKA KNJIŽNICA III. OSNOVNE ŠOLE NEKOČ

Zgodovina šolske (pionirske in učiteljske) knjižnice je tesno povezana z zgodovino šole. Pisnih virov o njenem delovanju ni veliko.

Nekaj zapisov je dosegljivih v šolski kroniki, predvsem o obiskih znanih kulturnikov, ki so se vrstili ob zaključku tekmovanja za bralno značko, manj pa je zapisov o tem, kakšna je bila knjižnica pred desetletji.

V preteklosti je bila šolska knjižnica razdeljena na pionirsko knjižnico in učiteljsko knjižnico, in sicer do selitve v zdajšnje prostore knjižnice.
Za učiteljsko knjižnico je v preteklosti skrbela Anica Šelih, dolga leta pa Zdenka Rebek.

Pionirska knjižnica je v svoji zgodovini delovala na različnih lokacijah na šoli: v današnjem kabinetu za zgodovino, današnji računalniški učilnici, v šolskem letu 1992/93 pa se je preselila v zdajšnje prostore šolske knjižnice.

V šolskem letu 1974/75 je pionirsko knjižnico prevzela Slavica Janžek. V šolskem letu 1976/77 zasledimo prvi obsežnejši zapis o šolski pionirski knjižnici. V knjižnici je bilo 5917 knjig. Knjige so si izposojali učenci razredne in predmetne stopnje. Učenci razredne stopnje so imeli v knjižnici 28 pravljičnih ur. Knjižničarka je učence predmetne stopnje navajala na samostojno uporabljanje leksikonov in drugih priročnikov. Pri delu v knjižnici so učenci pridno pomagali: ovijali so knjige in pobirali denar za izposojanje knjig. V šolskem letu 1979/80 so učenci že sistematično po oddelkih prihajali v šolsko knjižnico.

V šolskem letu 1980/81 je pionirska knjižnica dobila nov prostor (današnji prostor računalniške učilnice), kjer so bile knjige razvrščene v tri starostne stopnje (C, P, M), ljudsko slovstvo je bilo postavljeno posebej.

Po upokojitvi knjižničarke Slavice Janžek v šolskem letu 1990/91 je delo v šolski knjižnici prevzela Elica Babič.

V šolskem letu 1992/93 je na šolo prišla nova knjižničarka, Irena Šketa, ki je prevzela šolsko knjižnico. Knjižnica je dobila novi prostor in več prostora za sistematično izvajanje knjižnične dejavnosti.

V šolskem letu 2002/2003 se v šolski knjižnici zaposli knjižničarka Urška Sotler, ki vodi knjižnico še danes.

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA III. OSNOVNE ŠOLE DANES

V šolski knjižnici se dogaja marsikaj.

Šolska knjižnica se vključuje v vsa področja šolskega življenja in dopolnjuje vzgojno-izobraževalni proces na šoli.

Najlepše je tedaj, ko je knjižnica polna učencev, ne samo tistih, ki radi berejo, prav vseh.

V odpiralnem času knjižnice so dobrodošli vsi, učenci, učitelji, starši, tudi psa, zajca in morskega prašička smo že imeli na obisku.

Za vse velja vabilo: VABLJENI V ŠOLSKO KNJIŽNICO PO KNJIGE ALI KAR TAKO!

KNJIŽNIČNO GRADIVO

Šolska knjižnica III. osnovne šole Celje ima svoje prostore izven šolskega stavbe. V knjižnico pridete skozi poseben vhod z dvorišča šole. Šolska knjižnica s svojim gradivom sodeluje na vseh področjih življenja in dela šole ter dopolnjuje učni proces na šoli.

Člani knjižnice, učenci in učitelji, lahko izbirajo med knjižnimi enotami, ki so v celoti računalniško obdelane in dostopne v prostem pristopu:

 1. knjižno gradivo (leposlovje, poučna in strokovna literatura);
 2. referenčno gradivo (enciklopedije, atlasi, slovarji, leksikoni);
 3. serijske publikacije (časniki, časopisi, revije);
 4. neknjižno gradivo (videokasete, zvočne kasete, zgoščenke, prosojnice);
 5. publikacije šole (raziskovalne naloge, letne publikacije).

Mladinsko leposlovje je urejeno po starostnih stopnjah:

 • C – leposlovje za najmlajše (cicibani: od predbralnega obdobja do 9. leta starosti)
 • P –  leposlovje za srednjo starostno stopnjo (pionirji: od 10. do 12. leta starosti)
 • M – leposlovje za starejšo starostno stopnjo učencev (mladinci: od 13. do 15. leta starosti)
 • L – ljudsko slovstvo

Poučna in strokovna literatura je urejena po UDK sistemu(univerzalna decimalna klasifikacija)

UDK VRSTILCI:

 • 0 splošno
 • 1 filozofija
 • 2 verstvo
 • 3 družbene vede
 • 5 naravoslovje
 • 6 uporabne vede
 • 7 umetnost, zabava, šport
 • 8 jezikoslovje, književnost
 • 9 zemljepis, biografije, zgodovina


VPIS IN NAČIN IZPOSOJE

Ob vpisu na našo šolo vsak učenec postane član šolske knjižnice. Izkaznic šolske knjižnice nimamo, zato mora učenec ob izposoji povedati svoje ime. Članarine ni. Učenci 1. razreda si lahko naenkrat izposodijo 2 knjigi, učenci 2. razreda 3 knjige, učenci ostalih razredov pa največ 5 knjig. Rok izposoje je 21 dni. Rok za izposojo je moč podaljšati za eno izposojevalno obdobje. Nerednim uporabnikom se izposoja omogoči šele tedaj, ko poravnajo vse obveznosti, tj. ko vrnejo gradivo, ki mu je že potekel rok izposoje. Vse gradivo je potrebno vrniti v knjižnico do konca šolskega leta oz. do podelitve spričeval.

 

Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:

 1. gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi,
 2. periodični tisk,
 3. bibliografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura.

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z enako novo knjižnično enoto ali ga nadomesti z drugim, vsebinsko enakovrednim gradivom.

Uporaba spleta je možna na dveh računalnikih pod nadzorom knjižničarke. Prednost imajo uporabniki, ki potrebujejo podatke za šolsko delo. Odsvetujemo uporabo igric, prepovedano pa je vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje in nameščanje kakršnekoli programske opreme.

 

KNJIŽNIČNI RED

Knjižnica izpolnjuje svoje naloge do uporabnikov tako, da:

 1. izposoja knjižnično gradivo iz knjižnice,
 2. jih usposablja za učinkovito uporabo knjižnice in informacijskih virov,
 3. daje informacije iz šolske zbirke podatkov, katalogov in iz vzajemne kataložne baze podatkov COBISS.SI.

Na splošno veljajo v knjižnici enaka pravila obnašanja kot drugod po šoli. Če uporabnik ne upošteva knjižničnega reda, mora za nekaj časa zapustiti knjižnični prostor.

Kadar v knjižnici potekajo ure knjižničnih informacijskih znanja ali imajo učne ure drugi učitelji, je knjižnica zaprta za uporabnike, obvestilo pa visi na vratih šolske knjižnice.

Kaj v knjižnici počnem?

 • Berem knjige in revije.
 • Pišem domačo nalogo.
 • Se učim.
 • Uporabljam računalnik.
 • Pišem referate.
 • Gledam televizijo.
 • Rešujem uganke, kvize.
 • Se srečujem s prijatelji.
 • Najdem svoj mir.
 • Pomagam mlajšim učencem.

Česa v knjižnici ne počnem?

 • Ne trgam in ne uničujem knjig.
 • Se ne prepiram in pretepam.
 • Ne kričim.
 • Ne razgrajam.
 • Ne jem in ne pijem.
 • Ne uporabljam mobilnega telefona.
 • Ne preklinjam.
 • Se ne norčujem iz mlajših.
Dostopnost